Nieuws
nieuwe bestuursploeg Boom

maandag 3 december 2018 21:11 - Boom

N-VA, CD&V en Groen vormen nieuw gemeentebestuur in Boom

In Boom werd het nieuwe College van Burgemeester en Schepenen voorgesteld, inclusief hun bevoegdheden vanaf 3 januari 2019.

Samenstelling college van burgemeester en schepenen
Burgemeester Jeroen Baert (N-VA), bevoegd voor Algemene leiding en beleidsplan, Intergemeentelijke samenwerking, Openbare veiligheid, Preventie, Politie en brandweer, Volksgezondheid, Intercommunales, Juridische zaken, City Marketing Communicatie – PR, Erediensten – Lekenmoraal, Personeel, Burgerlijke stand, Dierenwelzijn, Europese samenwerking.

Eerste schepen Kris Van Hoeck (CD&V), bevoegd voor Financiën & Aankoopdienst, Ruimtelijke Ordening & Stadsontwikkeling, Lokale Ondernemingen & Industriële Vestigingen, Middenstand & Markten, Sport & Recreatie.

Tweede schepen Francisco Sanchez Santos (N-VA), bevoegd voor Openbare Werken, Patrimonium – Park, Groenonderhoud, Begraafplaatsen, Speelterreinen.

Derde schepen Sven Cools (Groen), bevoegd voor Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Energie, Ontwikkelingssamenwerking, Wijken, Buurtwerking en Participatie, Inburgering, Diversiteit en Gelijke kansen.

Vierde schepen Abdel El-Hajoutti (eerste 3 jaar) & Carla Herremans (laatste 3 jaar) (CD&V), bevoegd voor Mobiliteit, Verkeer en Parkeerbeleid, Wonen en Huisvesting, Gezinsbeleid en Kinderopvang, Jeugdbeleid, Seniorenbeleid, ICT.

Vijfde schepen Inge De Ridder (N-VA), Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst, bevoegd voor Sociale Zaken en Armoedebeleid, Onderwijs, Lokale Tewerkstelling, Cultuur, Erfgoed & Monumentenzorg, Feestelijkheden en Kermissen, Toerisme.

Voorzitter van de gemeenteraad wordt Kim Van Kerkchoven (N-VA).

foto: gemeente BoomKlik hier voor meer nieuws uit de regio Boom

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar