Regio Mechelen: 106.2 Fm
Regio Boom / Rupel: 106.9 Fm

Philippe Muyters

Ministers roepen scholen op sportinfrastructuur te delen

Hoog bezoek in het Busleyden Atheneum – Campus Caputsteen vanmorgen. De Vlaamse ministers voor Sport en Onderwijs, Philippe Muyters en Hilde Crevits, deden er een oproep aan alle scholen om hun sportinfrastructuur meer te delen.

Vlaamse subsidiëring voor veiligere bedrijventerreinen

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters investeert € 1,2 miljoen om de veiligheid op bedrijventerreinen in Vlaanderen te verhogen. Hiertoe werden door zowel bedrijventerreinverenigingen en –beheerders als lokale gemeentebesturen in totaal 53 aanvragen ingediend, waarvan er 32 werden geselecteerd voor subsidiëring. Twee weerhouden projecten situeren zich in Mechelen.

6 000 gezinnen nemen ‘Digitale Duik’ in De Schorre

Vrijdagmiddag is het startschot gegeven voor ‘De Digitale Duik’, een gratis festival voor kinderen en ouders in De Schorre in Boom. Tweeduizend scholieren tussen 9 en 14 jaar mochten als eersten de verschillende workshops uittesten. Met dit evenement wil Telenet de digitale kloof tussen ouders en kinderen verkleinen, zodat ze samen veilig en bewust alle mogelijkheden kunnen ontdekken.

Technopolis spoelt woelig verleden definitief door

Er zijn grote veranderingen op til in Technopolis. Sinds de aanstelling van directeur Stephane Berghmans werden de verwachtingen voor de toekomst van medewerkers, scholen, partners, bedrijven en leden van de Vlaamse regeringen in kaart gebracht met als doel een nieuw toekomstplan te creëren.

Mechels RESOC-voorzitter gecharmeerd door vernieuwd streekbeleid Vlaamse regering

De Vlaamse regering hervormt het streekbeleid en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid.