Regio
Mechelen
104.8 Fm

Marina De Bie

4 nieuwe laadpalen in Mechelen

In Mechelen werden vandaag de eerste vier nieuwe laadpalen in gebruik genomen. Tegen het einde van het jaar komen er daar nog eens drie bij.

Stad Mechelen neemt Renovatiemobiel in gebruik

Vrijdag werd de Renovatiemobiel in gebruik genomen. De Mechelaars kunnen er kennismaken met een aantal technieken en krijgen er persoonlijk advies. De Renovatiemobiel staat tot 2 december in de Heihoek, nadien trekt deze rond naar de andere wijken van de stad.

Openluchtexpo ‘Gebombardeerd’ van Handicap International twee weken op de Bruul

De volgende twee weken kunnen alle passanten op de Bruul de foto-expo ‘Gebombardeerd’ bekijken. Met deze tentoonstelling wil Handicap International niet alleen het oorlogsleed aanklagen, maar ook de positieve verhalen van mensen die weer opstaan tonen.

Buurtpark en -parking tussen Kalverenstraat en Grote Nieuwedijkstraat

Vanaf 7 november start een aannemer in opdracht van de stad Mechelen met de aanleg van een buurtpark en –parking in het binnengebied tussen de Kalverenstraat en de Grote Nieuwedijkstraat.

Bezoek op 4 en 5 november de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis

Na de eenmalige openstelling in april vorig jaar, wordt de tuin een tweede maal opengesteld voor het publiek tijdens het weekend van 4 en 5 november. Om deze occasionele openstellingen mogelijk te maken, werden in tussentijd enkele restauratiewerken versneld uitgevoerd.

Energiepunt Mechelen lanceert samenaankoop dakisolatie

Op 6 november is er het startmoment de samenaankoop van dakisolatie, met een infoavond in de Keldermanszaal van het stadhuis. De infoavond is gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk.

Derde editie wereldfilmfestival ‘Mechelen Mondiaal’ in UGC Mechelen

Vandaag en morgen (24 – 25 oktober 2017) vindt het wereldfilmfestival voor Mechelse scholen plaats door in UGC Mechelen. Op de derde editie worden 1300 leerlingen en 100 leerkrachten uit Mechelse scholen verwacht, die komen kijken naar wereldfilms rond thema’s als mensenrechten en duurzaamheid. De eerste dag vandaag was alvast een succes.

Extra fietsverbinding als omleiding voor werf Speecqvest

Met het verdwijnen van de fietsdoorsteek op de hoek van de Speecqvest en de Leuvensesteenweg door de werfzone Speecqvest, zijn veel fietsers aangewezen op de voetgangersbrug over de Leuvensteenweg om van en naar het station te rijden. Door het opnieuw toegankelijk maken van de doorsteek van de Stationsstraat naar de Leuvensesteenweg, krijgen de fietsers een extra alternatief.

Proefopstelling om kruispunt Liersesteenweg veiliger te maken

Het kruispunt van de Liersesteenweg met de Keldermans- en Frans Halsvest is vaak chaotisch en gevaarlijk. Om de situatie te verbeteren start de stad op 30 oktober met een proefopstelling die het aantal mogelijke bewegingen beperkt en daardoor de situatie moet verbeteren.

[AUDIO] Nieuwe speeltuin voor Tivolipark

De speeltuin in het Tivolipark werd voor een groot deel vernieuwd. De aanpassingen gebeurden in samenspraak met kinderen uit de buurt.