Regio Mechelen: 106.2 Fm
Regio Boom / Rupel: 106.9 Fm

Marina De Bie

Eerste Mechelse jongerenklimaattop een succes

Schepen van Klimaat en Milieu Marina De Bie en schepen van Jeugd Abdrahman Labsir hebben woensdagmiddag in de Raadzaal van het Mechels stadhuis geluisterd naar de bezorgdheden en ideeën van 25 scholieren tijdens de eerste Mechelse klimaattop voor jongeren. Ondertussen staat vast dat het niet bij deze ene ontmoeting zal blijven.

Hier zijn de winnaars van ‘Paraat voor het Klimaat’

Twee Mechelse scholen krijgen elk €35.500 steun voor klimaatvriendelijke renovaties

5000 euro voor 12 Mechelse, sensibiliserende Noord-Zuid activiteiten

De werking van Mechelen Mondiaal is gestoeld op vier pijlers: de werking rond het tweejaarlijkse thema (momenteel ‘Kwaliteitsonderwijs en vorming voor iedereen’), de ondersteuning van projecten van NGO’s en 4de pijlerorganisaties via de subsidies voor Ontwikkelingsprojecten in de wereld, het toekennen van noodhulp en het subsidiereglement voor sensibiliserende Noord-Zuid activiteiten.

Nieuwe stadswijk Ragheno biedt ruimte aan 6000 mensen

Het Mechels stadsbestuur wil de volgende decennia het gebied Ragheno laten uitgroeien tot een stadswijk die als voorbeeld kan dienen voor wonen, werken en samenleven in de 21ste eeuw. Wat de verwachtingen en de doelstellingen zijn, werd samengevat in een tien punten tellende ambitienota. Die moet dienen om op korte termijn een masterplan uit te tekenen, als aanzet tot een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Cambio en Stad Mechelen zetten samenwerking verder

Het voorbije jaar heeft Cambio twee elektrische wagens opgenomen in de Mechelse cambiovloot. Ook de stad Mechelen heeft een elektrische dienstwagen in gebruik genomen, die sinds enkele maanden tijdens het weekend ingezet wordt voor Cambio-gebruikers.

Bezoek de Mechelse renovatiemobiel op Wonen 2019

Ook dit jaar wordt de beurs Wonen georganiseerd in de Mechelse Nekkerhal.

Mechels stadsbestuur nodigt jongeren uit op klimaattop

De strijd voor het klimaat staat dankzij duizenden geëngageerde jongeren volop in de schijnwerpers. In navolging van de acties van Youth for Climate in Brussel trokken deze namiddag honderden Mechelse scholieren de straat op. Het stadsbestuur van Mechelen is bijzonder blij met dit engagement en wil met alle geïnteresseerde jongeren gestructureerd samenwerken.

Ook Mechelen krijgt klimaatmars

Op woensdag 23 januari organiseren de Mechelse scholieren een bijeenkomt op de Grote Markt in Mechelen.

Tien nieuwe toiletten in Tivolipark

Het aantal bezoekers in het Tivolipark is de laatste jaren sterk toegenomen. De sanitaire voorzieningen op het Neerhof voldeden dan ook niet meer aan de noden. De stad Mechelen heeft daarom de capaciteit van het sanitair sterk uitgebreid, met de nadruk op het aantal kindertoiletten. Een bovengrondse waterzuiveringsinstallatie zorgt bovendien voor een biologische verwerking van het afvalwater.

Stad Mechelen zoekt en vormt extra ‘buddy’s’

Mechelen zette aan het begin van dit schooljaar een ‘Buddy-project’ op. Leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs, die zich niet zo goed voelen op school, krijgen door hun buddy in dit project naschoolse begeleiding op maat. Na de succesvolle opstart wil de stad het aantal buddy’s aanzienlijk uitbreiden.