Regio Mechelen: 106.2 Fm
Regio Boom / Rupel: 106.9 Fm

Luk Lemmens

N-VA en CD&V-gedeputeerden stellen provincieraad en bestuursakkoord voor

Ambitieus, duurzaam, efficiënt, dienstbaar en verbindend, met deze kernwaarden vat het Antwerpse provinciebestuur de nieuwe legislatuur aan. De provincieraadsleden werden vandaag in de raadszaal van het Provinciehuis beëdigd. De kersverse deputatie deed vervolgens het bestuursakkoord uit de doeken, dat inzet op een provincie Antwerpen die als performant overheidsniveau een waardevolle, ondersteunende partner is voor de lokale besturen.

Nieuwe tuin en nieuw kunstwerk voor Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark

Op 2 juli opende gedeputeerde Jan De Haes de nieuwe schaduwtuin en verwelkomde hij een nieuw kunstwerk in het Vrijbroekpark in Mechelen. De Zoeker van Roland Rens, uit de kunstcollectie van de provincie Antwerpen, wordt een baken van rust in de tuin.

Provincie Antwerpen subsidieert broodnodige fietsenstallingen in basisscholen

Al 31 scholen maakten gebruik van de extra subsidie voor fietsenstallingen van de provincie Antwerpen voor een totaalbedrag van 140 000 euro. Ondertussen werden een aantal mooie projecten gerealiseerd. Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens ging vandaag kijken in de Gemeentelijke Basisschool Cade in Aartselaar waar ze deze subsidies goed spendeerden.

Afbakening kleinstedelijk gebied Boom-Rumst

Hoe ver reikt het stedelijke gebied rond Boom? Die vraag beantwoordt de provincie Antwerpen met de afbakening van het kleinstedelijke gebied Boom-Rumst. De provincieraad keurde vandaag het ontwerp van dit Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) goed. Tijdens het openbaar onderzoek, van 16 april tot 14 juni, kunnen burgers het ontwerp-PRUP inkijken en opmerkingen geven.

Bezoek op 4 en 5 november de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis

Na de eenmalige openstelling in april vorig jaar, wordt de tuin een tweede maal opengesteld voor het publiek tijdens het weekend van 4 en 5 november. Om deze occasionele openstellingen mogelijk te maken, werden in tussentijd enkele restauratiewerken versneld uitgevoerd.

Bepaal mee het fietsbeleid van de provincie Antwerpen

Tot nu toe vulden maar liefst 3000 deelnemers de Grote Fietsenquête van de provincie Antwerpen in. De enquête invullen kan nog tot eind september.

Nieuwe brochure mysterieuze schedelreliek in Sint-Romboutskathedraal

Begin 2013 werden in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen kleine vloerverzakkingen vastgesteld. Ter voorbereiding van de herstelwerken onderzochten archeologen in opdracht van de provincie Antwerpen de bodem. Zij deden een wel heel bijzondere ontdekking.

Provincie Antwerpen investeert in verkeersveilige initiatieven

8 scholen van het basisonderwijs en 1 gemeente krijgen in april 2017 in totaal € 30 000 aan subsidies voor investeringen in verkeersveiligheid. Met het label 10op10 ondersteunt provincie Antwerpen scholen bij de aankoop van materiaal voor verkeerslessen of infrastructuurwerken voor voetgangers en fietsers in de schoolomgeving.

FietsTelweek telt 25% meer fietsers

Tijdens de Fietstelweek van 2016 registreerde de provincie Antwerpen 671 000 verplaatsingen met de fiets. Dat zijn er 226 000 meer dan vorig jaar. Topdag was donderdag 22 september met 110 000 getelde fietsers. De FietsTelweek is een initiatief van Fietsberaad Vlaanderen. De provincie Antwerpen telde met 20 vaste en 48 tijdelijke tellers in samenwerking met steden en gemeenten.

Stad Mechelen en Provincie Antwerpen restaureren tuin Aartsbisschoppelijk Paleis

Met de start van de restauratie van de tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis is de definitieve stap richting het meer structurele openstellen van de tuin gezet. Het gunningsbedrag van de werken van de eerste fase bedraagt €600 000, de kosten worden gezamenlijk gedragen door de stad Mechelen en de provincie Antwerpen.

12