Regio Mechelen: 106.2 Fm
Regio Boom / Rupel: 106.9 Fm

Koen Anciaux

Bewonder restauratiewerken Begijnhofkerk vanop de stellingen

Mechelen organiseert op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei een bezoek aan de stellingen in het interieur van de Begijnhofkerk. De eerste kans om de indrukwekkende ornamenten van de kerk te bekijken.

Ivarem komt naar de Mechelaar toe

Ook in 2019 komt het mobiel recyclagepark van IVAREM naar de burgers toe. Op drie verschillende locaties in Mechelen en dat op vijf verschillende momenten. Het is al de derde keer dat IVAREM deze dienstverlening organiseert. Stad Mechelen neemt de kosten op zich.

Stad Mechelen verkoopt eigendommen voortaan digitaal via Biddit

Stad Mechelen organiseert voortaan openbare verkopen van onroerende stadseigendommen via het biedingsplatvorm “Biddit”. Verkoper en koper hoeven zich niet meer te verplaatsen en blijven anoniem tijdens het biedproces.

Mechelse schepenhuis toont haar muurschilderingen

Het schepenhuis is één van de belangrijkste gebouwen van onze stad. De stad Mechelen investeerde heel sterk in deze plek als dé nieuwe plek voor Toerisme en UiT. Daarnaast werden ook de twee muurschilderingen op de eerste verdieping gerestaureerd. Deze zijn nu klaar en kunnen éénmalig worden bezocht.

Stadsbestuur vernoemt nieuwe straten naar belangrijke vrouwen

Het engagement van het stadsbestuur om nieuwe straten een vrouwennaam te geven is bij deze opgestart. Op de gemeenteraad van 25 februari werd de eerste nieuwe vrouwelijke straatnaam, zijnde Berthe Seroenstraat goedgekeurd voor de nieuw aangelegde wegenis in de verkaveling “Kantvelde”.

Gidsen tonen Spuihuis na restauratie

Tijdens de huidige Dijlewandeling loodst een stadsgids je via de Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek, het molenhuis en het spuihuis langs de kruidtuin en de Dijle tot in het Mechelse stadscentrum. Vanaf vandaag is het gerestaureerde spuihuis een extra attractie voor de Dijlewandeling met stadsgids.

Schrijf vanaf nu in voor publieksmoment Mechelse Schepenhuis

De grote muurschildering de Calvarie in het Schepenhuis is bijna gerestaureerd. Ook het Laatste Oordeel werd vorig jaar in ere hersteld.

[VIDEO] Mechelse begroting 2019: “stadsschuld verminderen met € 15 miljoen”

Het eerste jaar na de verkiezingen is een overgangsjaar waarin stad en Sociaal Huis slechts een budget voor één jaar moeten maken. De Mechelse begroting voor 2019 ligt klaar. Een van onze grote financiële uitdagingen voor deze legislatuur krijgt meteen haar beslag. Dat is het terugdringen van de schulden. De uitstaande schuld van de stad daalt van 278,7 miljoen euro eind 2018 naar 263,9 miljoen eind 2019.

Restauratie schilderijen in de Begijnhofkerk van start

Deze week start de restauratie van de 21 schilderijen in de Begijnhofkerk. Van op grote hoogte worden ze naar beneden getakeld en ter plekke verfraaid. De interieurrestauratie is al in november 2017 gestart en zal volledig afgerond zijn in 2021.

Oproep kandidatuur Mechelse Land- en Tuinbouwadviesraad

Een nieuwe bestuursperiode betekent ook een nieuwe samenstelling van de Land- en Tuinbouwadviesraad. De stad zoekt leden om het land- en tuinbouw beleid via de adviesraad te ondersteunen.