Regio Mechelen: 106.2 Fm
Regio Boom / Rupel: 106.9 Fm

Bart Somers

Elke dag GAS-boete voor sluikstorten in Mechelen

Vorig jaar werd in Mechelen bijna elke dag een GAS-PV voor sluikstorten opgesteld, 325 om precies te zijn. Opvallend: 30% van deze PV’s wordt opgesteld door vaststellende ambtenaren. Dit aandeel verdubbelt al drie jaar op rij.

Burgemeester sluit overlastcafé op Nekkerspoel

Sinds deze week is het café De Brug aan het Ontvoeringsplein bestuurlijk gesloten op bevel van burgemeester Bart Somers. Het café zorgt al geruime tijd voor overlast in de buurt.

Nieuwe stadswijk Ragheno biedt ruimte aan 6000 mensen

Het Mechels stadsbestuur wil de volgende decennia het gebied Ragheno laten uitgroeien tot een stadswijk die als voorbeeld kan dienen voor wonen, werken en samenleven in de 21ste eeuw. Wat de verwachtingen en de doelstellingen zijn, werd samengevat in een tien punten tellende ambitienota. Die moet dienen om op korte termijn een masterplan uit te tekenen, als aanzet tot een ruimtelijk uitvoeringsplan.

[VIDEO] Live: persconferentie stadsbestuur Mechelen

Bekijk hier de livestream van de persconferentie van het Mechelse stadsbestuur, naar aanleiding van de aangepaste belastingen

Belastingsverhoging of tax-shift in Mechelen?

Tijdens de gemeenteraad gisterenavond werd aangekondigd dat de aanvullende taks op de personenbelasting dit jaar verlaagt van 7,4 naar 6,8 procent. Deze maatregel zou het stadsbestuur ongeveer 735 000 euro kosten.
Wie een eigen woning bezit zal dan weer meer moeten betalen omwille van een verhoging van de opcentiemen. Deze verhoging zou de stadskas bijna 5,2 miljoen extra opleveren.

Trajectcontrole breidt verder uit in Mechelen

Het traject langs de Leestsesteenweg loopt vanaf de Bleukensstraat tot waar de Leestsesteenweg overgaat in de Pastoor De Heuckstraat (ter hoogte van het tankstation), een traject van 970 meter in de zone 50. Bewoners zijn al langer vragende partij om de snelheidsproblematiek in deze straat structureel aan te pakken.

Mechelse gemeenteraadsleden legen de eed af

In het Mechelse stadhuis legden gisterenavond 43 nieuwe gemeenteraadsleden de eed af. Ze zullen zetelen tijdens de bestuursperiode 2019-2024.

Mechels bestuursakkoord voorgesteld

Vrijdagochtend stelden Bart Somers, Kristof Calvo, Greet Geypen en Patrick Princen het Mechelse bestuursakkoord voor.

Mechelen scoort opnieuw in Financial Times

Voor de derde keer op rij domineert Mechelen de prestigieuze ranking van de fDI European Cities and Regions of the Future. In het rapport scoort Mechelen liefst 4 keer, beter dan de grootsteden Antwerpen, Gent en Brussel die in hun categorie telkens maar 1 keer worden vermeld.

Ontwikkeling Keerdok-Eandissite komt stapje dichterbij

In oktober kwam ontwikkelaarsgroep Kairos/Montreal als winnaar uit de bus om de Keerdok-Eandis site in Mechelen te transformeren als startschot naar een nieuwe stadswijk met 800 woningen. Vandaag werd de overeenkomst ook geofficialiseerd. Sinterklaas zakte voor deze speciale gelegenheid naar het stadhuis af om een maquette van dit stadsdeel – overgoten met een laag chocolade – te overhandigen.