NIEUWS UIT MECHELEN - NIEUWS UIT REGIO MECHELEN

08/02/2013 19:38 MECHELEN KRIJGT ALLEREERSTE CRUYFF COURT IN BELGIë

De Johan Cruyff Foundation is één van de sociale initiatieven van voormalig Nederlands topvoetballer Johan Cruyff. Deze organisatie steunt sport- en spelprojecten voor kinderen. Tegen de zomer komt er een heuse Cruyff Court in de wijk Otterbeek. "Kinderen en jongeren uit de buurt krijgen hiermee een goede en veilige plek om te sporten", aldus schepenen van Jeugd Greet Geypen (Open Vld) en Sport Walter Schroons (CD&V)

De Johan Cruyff Foundation is in 1997 opgericht vanuit de wens van Johan Cruijff om kinderen aan het bewegen te krijgen. De foundation doet dit door het opzetten en ondersteunen van projecten die sport en spel stimuleren, steeds in samenspraak met betrokken partijen en de jeugd zelf.

De Cruyff Courts zijn het grootste en bekendste project van de foundation. Een Cruyff Court is een multifunctioneel kunstgrasveld, waar jongeren plezierig en veilig kunnen sporten en spelen. Via Cruyff Courts wil men bewegen voor jongeren met en zonder handicap stimuleren. Men wil het wij-gevoel tussen jongeren uit de buurt vergroten. In het verleden werd het vroegere trapveldje vaak opgeofferd voor verstedelijking en uitbreiding.

Het stadsbestuur van Mechelen wenst door de aanleg van een Cruyff Court, de functie die dat oude trapveldje had, weer terug in de wijk te brengen. "Kinderen krijgen een volwaardige plek om te sporten. Via deze Cruyff Court willen we vooral een ontmoetingsplek creëren waar jongeren respectvol met elkaar omgaan. Dit project kadert volledig in het recente bestuursakkoord waarin we pleiten voor een opwaardering van de buiten-sportinfrastructuur ", klinkt het bij Walter Schroons.

Elke Cruyff Court heeft een herkenbare inrichting en uitstraling. Een Cruyff Court is een kunstgrasveld en heeft altijd een blauw hek, oranje goals en een gele middenstip. Het wordt bij voorkeur gerealiseerd op een plek waar meerdere sporten mogelijk zijn en moet een plek zijn waar veel verschillende partijen elkaar ontmoeten en samenwerken.

Wereldwijd 140 Cruyff Courts

Een Cruyff Court wordt niet zomaar aangelegd. Er zijn voorwaarden waar de stad aan moet voldoen. "Zo moet er een draagvlak zijn in de wijk. Het veld moet kunnen bijdragen aan de beperkte sportmogelijkheden voor de jeugd. Op een Cruyff Court is sport niet alleen het doel, maar ook een middel om thema's zoals sociale verantwoordelijkheid, integratie, samenspelen en normen en waarden aan te kaarten. Bovendien moet het een ook een meerwaarde bieden in de buurt en moet het een centrale plek in de wijk zijn", legt Walter Schroons uit.

Wereldwijd zijn er reeds meer dan 140 Cruyff Courts. De meeste Cruyff Courts liggen in Nederland, maar er zijn er tevens in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Denemarken, Brazilië, Japan, Israël, Maleisië, Marokko, Polen, Zuid Afrika en binnenkort dus ook in België. "Het stadsbestuur heeft de nodige inspanningen geleverd om een Cruyff Court in Mechelen te realiseren en het sluit aan bij de prioriteit van het college om Mechelen een speelstad te laten zijn", legt Greet Geypen uit.

Volledige renovatie wijk Otterbeek

Voor de aanleg van het Cruyff Court, werd de voorkeur gegeven aan de wijk Otterbeek. De wijk Otterbeek wordt gekenmerkt door een zeer diverse samenstelling. Het huidige speelveld in de wijk straalt weinig ruimtelijke kwaliteit uit en is aan vernieuwing toe. "De aanleg van het Cruyff Court kadert in de volledige renovatie van de wijk Otterbeek. Na de renovatie van de woningen door Woonpunt, zal ook het openbaar domein opgewaardeerd worden. Binnen het voorontwerp van het openbaar domein werd voorzien dat er een volledige heraanleg gebeurt van het speelveld, met in eerste instantie de aanwezigheid van het trapveld", verklaart Greet Geypen.

NU OP RADIO REFLEX

RADIO REFLEX LIVESTREAM

computer hoge kwaliteit - MP3
mobile medium kwaliteit - AAC+

in samenwerking met
LazerNet

LIVE VOETBALVERSLAG