NIEUWS UIT MECHELEN - NIEUWS UIT REGIO MECHELEN

16/10/2009 16:10 EX-BURGEMEESTER VAN WILLEBROEK LOUIS VAN IGHEM OVERLEDEN

Omstreeks 11u. vanmorgen overleed ereburgemeester Louis Van Ighem van Willebroek.

Louis werd in 1933 in de toenmalige gemeente Tisselt geboren. Hij haalde de diploma's Kinesitherapie en Regent Lichamelijke Opvoeding. In die laatste hoedanigheid gaf hij gedurende het grootste deel van zijn carrière les aan verschillende scholen. Daarbij zette hij zich actief in voor het promoten en organiseren van buitenschoolse sportactiviteiten, waarbij hij vooral de iets minder bedeelde leerlingen een kans op gezonde ontspanning wou bieden.

Vanuit diezelfde sociale bewogenheid trad hij in 1970 toe tot de gemeentepolitiek. In datzelfde jaar al zetelde hij als gemeenteraadslid namens de socialistische partij in Tisselt. Na de fusie in 1976 werd hij schepen van landbouw, coördinatie met de fusiegemeenten en, last but zeker not least, sport. In 1989 werd hij eerste schepen, een plaats vanwaar hij wanneer nodig ook als dienstdoend burgemeester fungeerde.

Op 4 juli 1991 werd Louis zelf de vijfde socialistische burgemeester van Willebroek. Hij bleef dit ambt bekleden tot april 1999. Omdat hij letterlijk al zijn tijd aan zijn politieke en maatschappelijke ideaal besteedde, schoot zijn privéleven er soms bij in. De laatste jaren kende hij op dit vlak een inhaalbeweging en kon hij, samen met zijn zuster Marie-Jeanne, rustig van zijn welverdiende pensioen genieten.

NU OP RADIO REFLEX

RADIO REFLEX LIVESTREAM

computer hoge kwaliteit - MP3
mobile medium kwaliteit - AAC+

in samenwerking met
LazerNet

LIVE VOETBALVERSLAG