Nieuws

dinsdag 16 april 2019 17:03 - Rumst

Restanten van middeleeuwse burcht ontdekt in de Kerkstraat in Rumst

Bij graafwerken in het centrum van Rumst werden restanten van een middeleeuwse burcht ontdekt. Er werden onder meer resten van een hoefijzervormige toren blootgelegd, daterend uit de 13de tot 15de eeuw. Het onderzoek ter plaatse is afgerond. De site, eigendom van sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen.Rupelstreek, zal terug vrijgegeven worden.

“Er werd zorgvuldig nagedacht over de toekomst van de overblijfselen, en het ruimere kader waarin die zich situeren. Mogelijk staan deze vondsten namelijk niet op zichzelf, maar zijn er ook nog overblijfselen van de tweede toren te vinden in de nabije omgeving. Dit maakt van de vondsten een groter verhaal, waaraan ook een belangrijke financiële impact verbonden is. Het lokaal bestuur moet zowel rekening houden met het belang van deze overblijfselen, als met het financieel kader van de hele gemeente.,” licht schepen voor cultuur en erfgoed Wendy Weckhuysen (CD&V-3D) toe.

Daarom zijn de coalitiepartijen het erover eens om de site vooralsnog niet aan te kopen, maar wel te starten met sonderingen. “Die zullen ervoor zorgen dat er meer zekerheid komt over de exacte locatie van de tweede toren.. Er zullen dan ook sonderingen plaatsvinden op andere plekken op de Markt, omdat de kans bestaat dat zich daar ook archeologische vondsten kunnen bevinden. In het najaar zal er dan meer duidelijkheid zijn over mogelijke bijkomende vondsten, maar ook over de financiële mogelijkheden binnen het meerjarenplan van de gemeente. Dan kan er eventueel nog voor gekozen worden om bijvoorbeeld de tweede toren te conserveren en te verwerken in een eigen, publiek of privaat project,” vertelt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA). “We streven ernaar met dit plan van aanpak een weloverwogen advies uit te brengen naar de gemeenteraad.”

Intussen moeten de bouwwerken van Goed Wonen.Rupelstreek wel verder gezet worden. Echter, bij het verder zetten van de bouwwerken wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat toekomstige generaties sowieso nog de keuze hebben om de vondsten terug open te leggen. De opvulling zal dan ook gebeuren met een materiaal dat de overblijfselen van de burcht niet aantast.

Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de site tijdelijk toegankelijk is voor bezoekers. Geïnteresseerden kunnen deze dan bezoeken. Zo zal op zaterdag 20 april een archeoloog van het Agentschap Onroerend Erfgoed een toelichting geven over het onderzoek en de vondsten. Het lokaal bestuur heeft ook de intentie om op basis van de vondsten een 3D-voorstelling te laten maken om een waarheidsgetrouw beeld te geven van hoe de burcht er oorspronkelijk uit zag.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Rumst

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar