Nieuws
Muizen

vrijdag 22 maart 2019 18:03 - Mechelen

Renovatiewerken Sint-Albertuswijk Muizen starten na het weekend

Op maandag 25 maart beginnen de werken in de Sint-Albertuswijk in Muizen. De riolering wordt vernieuwd, er komen wegversmallingen en verhoogde kruispunten. De stad voorziet ook voldoende fietsbeugels en meer ruimte voor voetgangers. En er komt ook een bufferbekken om het regenwater op te vangen.

De vernieuwing van de Sint-Albertuswijk in Muizen was al een tijdje geleden aangekondigd. Maandag gaat de eerste schop in de grond. “De werken zullen in drie fases verlopen en gaan ongeveer een jaar duren. Het doorgaand verkeer op de Leuvensesteenweg zal geen hinder ondervinden, maar voor de bewoners van de woonwijk wordt het wel even aanpassen. We rekenen daarvoor op ieders begrip”, zegt Patrick Princen (Groen), schepen van Openbare Werken. “Het eindresultaat zal alleszins een mooie verbetering zijn in ons openbaar domein.”

Vernieuwing
Behalve een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel zullen de straten ook toegankelijker, mooier en veiliger worden. “Daarbij is rekening gehouden met alle weggebruikers”, zegt schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen. “Zo voorzien we meer ruimte voor voetgangers en extra stalbeugels voor fietsen. De autoparkeerplaatsen scheiden we van de rijbaan. Om overdreven snelheid een halt toe te roepen creëren we wegversmallingen en leggen we verhoogde kruispunten aan.”

Patrick Princen vult aan: “Het plein voor de kerk wordt visueel aantrekkelijker gemaakt en we zorgen ook voor meer groen in het straatbeeld door bomen en plantvakken te installeren. Ten slotte komt er een bufferbekken om het regenwater op te vangen alvorens het in de Hanswijkbeek stroomt. Voldoende groot om ook bij hevige regenval al het water te kunnen slikken.”

Burgerbetrokkenheid
De Gustaaf Ghijselsstraat wordt een eenrichtingsstraat en oorspronkelijk was dat ook de bedoeling met de Bernardinnenstraat. “Na de eerste bewonersvergadering werd echter duidelijk dat dat de verkeerscirculatie niet ten goede zou komen. Autobestuurders die de Toekomststraat inrijden, zouden daar moeten terugkeren”, zegt schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen. “Onze diensten hebben de plannen herbekeken en bijgestuurd. De Bernardinnenstraat blijft dubbele richting. Plaatselijk zijn daar een paar aanpassingswerken voor nodig”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen.

Een tweede mooi voorbeeld van burgerbetrokkenheid in dit project is dat er een vast aanspreekpunt komt op de werfsite. “De aannemer heeft ons beloofd dat er permanent een werfleider aanwezig zal zijn in de werfkeet achter zaal het Kranske. We nemen elke opmerking of vorm van feedback ter harte”, zegt Patrick Princen nog. Bewoners met een wagen kunnen, op het moment dat hun straat niet toegankelijk is, parkeren op het terrein van Ambrogio aan de overkant van de Leuvensesteenweg.

Uitvoering
De timing van de werken op een rij:

• Fase 1: Toekomststraat en deel Davidstorenstraat tot voorbij het kruispunt met de Betsebroekstraat
• Fase 2: Gustaaf Ghijselsstraat en Sint-Albertusstraat
• Fase 3: Alfred Nobelstraat met Bernardinnenstraat en Struikheidestraat

Elke fase zal drie à vier maanden duren. Als alles goed gaat zijn de werken volgend voorjaar achter de rug. Aan de vernieuwing hangt een kostenplaatje van 2,2 miljoen euro, dat vooral gedragen wordt door de stad, maar ook steun krijgt van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Foto: greenwayoflife.wordpress.comKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar