Nieuws
az rivierenland

zaterdag 19 januari 2019 00:00 - Rumst - Willebroek

Nieuw logo voor ziekenhuizen AZ Rivierenland

AZ Rivierenland is sinds 1 januari 2019 officieel één erkend ziekenhuis voor de regio Rupel, Klein-Brabant en Vaartland: het Rivierenland. Het ziekenhuis verenigt AZ Heilige Familie in Rumst en de Sint-Jozefkliniek in Bornem en Willebroek. Kwaliteitsvolle, innovatieve en veilige zorg, meer specialisaties in eigen streek en een efficiëntere inzet van de middelen zijn de belangrijkste redenen voor de fusie.

Samen werken en samen overleggen binnen een netwerk van zorgverleners en binnen het ziekenhuisnetwerk Helix is al dagelijkse praktijk voor onze ziekenhuizen. Door nu nog meer samen te werkenworden kennis, knowhow en dure technologie gedeeld en blijft kwaliteitsvolle zorg gegarandeerd. Doordat we onze krachten en ervaring bundelen, kunnen we verder investeren én bouwen we een aantal behandelingen en zorgtrajecten verder uit in samenwerking met onze netwerkpartners. Een breder aanbod dus, en dit met dezelfde gezichten en in een vertrouwde campus dicht bij huis.

Kwaliteitsvolle zorg dicht bij huis
De campussen Rumst en Bornem blijven instaan voor acute zorg met elk een dienst spoedgevallen en een dienst intensieve zorg. De campus Willebroek blijft een volwaardig dagziekenhuis voor chirurgie, inwendige geneeskunde en geriatrie. De behandeling van de patiënten met een beroerte wordt gecentraliseerd in Rumst. Hier staat ook de 3 Tesla MRI. De kraamafdeling wordt gecentraliseerd in Bornem, maar tegelijk breiden de consultaties gynaecologie, verloskunde en pediatrie uit in alle campussen. Zo komt de fusie alle patiënten uit de streek ten goede.

Samenwerken aan een gezond financieel beleid
Sinds 1 januari 2018 werken het AZ Heilige Familie en de Sint-Jozefkliniek al samen onder één juridische structuur. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de eenmaking van de administratieve processen, de loon- en arbeidsvoorwaarden en het financieel beheer. AZ Rivierenland streeft met de fusie naar meer efficiëntie én meer kwaliteit. Daarbij staat een correct en gezond financieel beheer met verantwoorde investeringen voorop.

Samenwerken als één team
Alle medewerkers kunnen na de fusie in dienst blijven. AZ Rivierenland zal hen coachen, stimuleren en inspireren om als een team samen te werken. Met een team van medewerkers die zich positief, respectvol, integer, menslievend en actiegericht inzetten, is een prima samenwerking gegarandeerd.

Samenwerken onder één naam
De fusie is nu bijna voltooid. Voortaan komt AZ Rivierenland met één naam naar buiten. Daarbij wil het ook één en dezelfde identiteit en cultuur uitstralen. Die nieuwe identiteit is visueel vertaald in een nieuw logo en een nieuwe huisstijl, welke in primeur bekend werd gemaakt aan alle medewerkers op het eerste gezamenlijke personeelsfeest op vrijdag 18 januari.

Een enquête bij personeel, patiënten en partners heeft de gezamenlijke troeven en waarden naar boven gehaald. Hiermee is het managementteam aan de slag gegaan. Het resultaat? Een ambitieuze missie, visie en waarden waarin de ziekenhuizen zich herkennen.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Rumst

Klik hier voor meer nieuws uit de regio Willebroek

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar