Nieuws
Stadslogo Mechelen

woensdag 19 december 2018 23:39 - Mechelen

Maatregelen tegen wildplassen in Mechelen zijn succes

In de zomer van 2018 zijn verschillende maatregelen genomen om wildplassen tegen te gaan.

Het gaat over een reeks van zintuigbeïnvloedende maatregelen in de Begijnenstraat en de Minderbroedersgang in samenwerking met ‘Urban Senses’. Dit bedrijf, gespecialiseerd in zintuigbeïnvloeding voerde een onderzoek uit naar het overlastfenomeen wildplassen in Mechelen. Dit alles ging gepaard met een bewustwordingscampagne via posters en sociale media, met boodschappen zoals ‘Bedankt om hier te plassen’ en ‘Wat ga jij met je 350 euro doen’. Vandaag werden deze maatregelen voor het eerst geëvalueerd met het oog op voortzetting in 2019.

De acties in de Begijnenstraat
In een overlasthoek in de Begijnenstraat werd een ‘urban puzzle’ geplaatst en werd een sticker van een propere deur geplakt over de vieze deur. Het idee hierachter is om een gevoel van eigenaarschap te stimuleren, een fysieke afscheiding te creëren en het gevoel te scheppen dat er kinderen spelen.

Verschillende horecazaken in de buurt plakten bovendien een sticker op hun deur om aan te geven dat men daar gratis van het toilet gebruik mag maken, zogenaamde ‘plaspunten’. Om de wildplassers te verwijzen naar het gratis plaspunt, is een lichtprojectie ontworpen voor in de Begijnenstraat. De lichtprojectie geeft een alternatief handelingskader aan, het toilet is hier niet ver vandaan en het is gratis.

Volgens de buurtbewoners heeft deze maatregel wel een positief effect op de overlasthoek, maar zou het fenomeen zich nu verplaatst hebben naar enkele meters verder. Om dit te verhelpen zal in 2019 extra camerabewaking in de Begijnenstraat voorzien worden.

De acties in de Minderbroedersgang
Op deze overlastlocatie is er gekozen om de kerknissen een duidelijke functie te geven, namelijk die van een openbare expositieruimte. Hierdoor krijgen de kerknissen een positieve functie en wordt de associatie gelegd met een museum met bijpassend gedrag. De kunstwerken van Karin Hanssen zijn gekozen in samenwerking met de collega’s van het cultuurcentrum.

Aangezien wildplassen ook gedeeltelijk kon toegeschreven worden aan het gebrek aan aanbod van openbare toiletten is besloten om in de laatste kerknis een groen toilet te plaatsen. Dit ecologisch toilet maakt gebruik van henepvezel om geurhinder tegen te gaan. Deze henepvezel kan nadien als compost gebruikt worden aangezien urine fosfaatrijk is.

De dag na de installatie van de kunstwerken was er reeds feedback van de buurtbewoners. Deze hebben meteen laten weten dat hun straat er nog nooit zo mooi heeft bijgelegen. Enkel bij grootschalige evenementen in de buurt bleek de maatregel onvoldoende.

Voortzetting in 2019?
Stefaan Deleus (CD&V), schepen van Preventie, is alvast erg tevreden met deze positieve resultaten: “wildplassen is al decennialang een uitdaging voor lokale overheden, die het fenomeen maar niet kunnen terugdringen op de klassieke manier. De zintuigbeïnvloedende maatregelen zijn een slimme oplossing: de fysieke omgeving stuurt aan op het gewenst gedrag. Focus wordt gelegd op het principe van positieve veiligheid in plaats van repressie en handhaving. En het doel lijkt bereikt: deze originele maatregelen zijn uiteindelijk efficiënter dan de traditionele manier van aanpak. Laat dit een mooi voorbeeld zijn van hoe je vaak meer bereikt door ‘out of the box’ te denken!”

De dienst Preventie zal enkele voorstellen doen aan het nieuwe stadsbestuur wat betreft de voortzetting van de maatregelen in 2019.

Vooreerst kunnen de plaspunten, nu uitsluitend in horecazaken in de buurt van de Begijnenstraat en de Minderbroedersgang, uitgebreid worden naar de volledige binnenstad en de handelszaken.

De kunstwerken in de Minderbroedersgang zorgen niet alleen voor een daling van het fenomeen wildplassen maar tevens voor een netter en positiever gevoel in de buurt. Er zal worden voorgesteld om de kunstwerken jaarlijks te wisselen zodat het project levendig gehouden wordt. De kunstwerken zullen steeds aansluiten bij de werking van het Cultuurcentrum.

De dienst Preventie zal aan het nieuwe stadsbestuur ook voorstellen om een extra GreenPee aan te kopen. Eén GreenPee vangt elke week ongeveer 80 liter urine op. Zowel de buurtbewoners als de uitbaters van café ‘De Kuub’ geven aan dat één GreenPee niet voldoende is bij grotere evenementen. Zelf zijn ze vragende partij voor de plaatsing van een extra GreenPee in de hoek van het cultuurplein.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar