Nieuws
logo gemeente Boom

maandag 5 november 2018 14:51 - Boom

Boom weert zwaar verkeer uit het centrum

Nu bekend raakte dat de werken in het kader van de aanleg van de busbaan en halteaccommodatie een zestal maanden in beslag nemen, heeft het gemeentebestuur actie ondernomen om het verkeer +3.5T uit het centrum te weren. Uiteraard is er een uitzondering voor plaatselijk verkeer, om onze han-delaars en ondernemers te bevoorraden.

Aan opdrachtgever AWV (Afdeling Wegen en Verkeer) werd daarom gevraagd volgende aanpassingen te doen:

- op de afritten van de A12 dient een bord te komen Boom Centrum verboden +3.5T (uitgezon-derd plaatselijk verkeer). Op deze manier wordt al het vrachtverkeer komende van de A12 af-geleid naar de “Banaan”. Gezien dit een gewestweg is dient dit te gebeuren door of in samen-werking met AWV;

- over de uitgang van Transportbeton een aanduiding dat +3.5T in de richting van Niel moet;

- de Colonel Silvertopstraat wordt tijdens de markt verboden voor +3.5T (uitgezonderd De Lijn). Op de andere dagen mag er enkel enkel plaatselijk verkeer.

Dit alles gaat gepaard met een gepast handhavingsbeleid.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Boom

Commentaar