Nieuws
raghenoplein

zondag 7 oktober 2018 19:59 - Mechelen

Stadsbestuur vraagt bijsturing kruispunt Raghenoplein

De verkeerssituatie op het Raghenokruispunt moet snel aangepast en verbeterd worden, stelt schepen van Mobiliteit Marina De Bie. Het stadsbestuur dringt bij wegbeheerder Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) aan om daar sneller werk van te maken. Het College van Burgemeester en schepenen heeft die vraag vrijdag geformaliseerd in een brief.

“We kregen al heel wat meldingen, voornamelijk van fietsers, over gevaarlijke en chaotische situaties op het aangepaste kruispunt. We vroegen AWV al eerder om dit punt veiliger te maken. Het is goed dat AWV ondertussen al een aantal zaken heeft rechtgezet, maar ik heb ook al aan den lijve ondervonden dat de problemen fundamenteler zijn dan dat. Dus er moeten nog zaken veranderen.”, aldus De Bie.

Op vraag van de stad werd vorige week een plaatsbezoek georganiseerd waarbij de schepen, de dienst mobiliteit, de politie, de fietsersbond en AWV zelf aanwezig waren. “We hebben de situatie tijdens de ochtendspits geobserveerd. Daarbij werd het voor alle aanwezigen duidelijk dat er ingrijpender maatregelen noodzakelijk zijn. De files die ontstaan voor de afslagbeweging richting station – E19 op het Mercierplein, zorgen ook voor meer drukte op het kruispunt Ragheno. Wanneer het verkeer daar aanschuift tot op het kruispunt, in plaats van dit vrij te houden voor andere verkeersstromen, ontstaat er een chaotische situatie die zeker voor de zwakke weggebruiker gevaarlijk kan zijn. Aanpassingen aan de verkeersregeling op beide kruispunten zijn dus absoluut noodzakelijk. AWV gaf aan dat het enkele maanden kan duren eer er structurele aanpassingen kunnen gebeuren, maar de aanpassingen zijn sneller nodig. Vandaag hebben dan ook op het college van burgemeester en schepenen beslist om AWV te vragen alvast het conflict tussen overstekende fietsers (Leuvensesteenweg) en auto’s die van de Zandpoortvest naar de Leuvensesteenweg rijden op te lossen. Wanneer het groen is voor die fietsers, zijn er nog al te vaak auto’s bezig met afslaan. Dit is geen veilige situatie en moet dan ook dringend verbeterd worden”, aldus de schepen.

Daarnaast zijn nog enkele aanpassingen noodzakelijk. Zo zou het doodlopend maken van het straatje langs de huizen op het Raghenoplein, aan de zijde van de Hanswijkstraat, het aantal bewegingen op het kruispunt beperken. Momenteel is de straat aan de overzijde van het plein (hoek Zandpoortvest – Leuvensesteenweg) wel al op die manier ingericht. Voor de fietsers zou het een meerwaarde zijn om in 2 richtingen de Speecqvest te mogen oversteken, zodat ze vanuit de Stationsstraat geen 3 groenfasen nodig hebben om aan de overzijde te geraken. Ook op het Mercierplein zou dit een meerwaarde zijn voor de oversteek tussen de Graaf van Egmontstraat en de Consciencestraat.

De stad bekijkt zelf of het de verbinding tussen de Stationsstraat en het Raghenokruispunt voor de fietsers kan verbeteren. Nu moeten de fietsers op korte afstand twee scherpen hoeken maken om dit te doen, een rechte doorsteek zou het een stuk comfortabeler maken. Er wordt nog nagegaan of dit haalbaar is gezien het hoogteverschil dat overwonnen moet worden.

foto: ter illustratie – oorspronkelijk plan omgeving RaghenopleinKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar