Nieuws
Logo Sint-Katelijne-Waver

dinsdag 18 september 2018 20:47 - Sint-Katelijne-Waver

Sint-Katelijne-Waver bouwt bekroond project rond kinderarmoedebestrijding verder uit

De gemeente Sint-Katelijne-Waver maakt van de strijd tegen kinderarmoede een prioriteit. Het doet dit door een vaste, voltijdse medewerker hiervoor in dienst te nemen.

Begin 2014 geleden besloot het OCMW van Sint-Katelijne-Waver extra middelen in te zetten in de strijd tegen kinderarmoede. Een maatschappelijk werker kreeg binnen haar takenpakket ruimte om zich halftijds te focussen op kinderarmoedebestrijding. Ze startte met de oprichting van een lokaal Overlegplatform Kinderarmoede. De medewerkers en beleidsmakers van gemeente en OCMW werken er samen met deskundigen uit het onderwijs en de kinderopvangdiensten in de strijd tegen armoede. Vanuit het Overlegplatform werden verschillende acties opgezet:

· Samen lezen, samen leren (SAM): Wekelijk gaan vrijwilligers langs bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen om voor te lezen aan kinderen uit de derde kleuterklas of samen te lezen met kinderen uit het eerste leerjaar. Ze doen dit één uur per week, tien weken na elkaar. Daarna volgt een evaluatie en is het de bedoeling dat de ouders dit overnemen. De SAM-coördinator informeert ouders ook op het vlak van sociale rechten en ondersteunt hen in hun contacten met de school. Sinds de start van SAM zijn onze vrijwilligers al langs geweest in meer dan zestig gezinnen. Vorig schooljaar ondersteunden ze 27 kinderen.

· De kinderkalender: Een tijdslijn van één jaar toont de belangrijke datums en informatie in verband met onderwijs en kinderopvang. Dit gaat om openklasdagen, instapmomenten voor kleuters, inschrijfmomenten voor buitenschoolse kinderopvang, informatie rond studietoelagen, sociale tarieven en tal van andere zaken. De Kinderkalender is concreet zichtbaar in de wachtruimte van het OCMW. Daarnaast ontwikkelde het OCMW een sms-dienst waarbij zij cliënten verwittigen die gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang en vakantieopvang van de gemeente. Die krijgen een herinnerings-sms wanneer de inschrijvingen starten. In 2015 was de ‘kinderkalender’ één van de drie winnaars van de Federale Prijs voor Armoedebestrijding.

· Het vierstappenplan: De maatschappelijk werker spreekt de ouders aan over de inschrijving van hun kind in het kleuteronderwijs. Zij krijgen de nodige informatie en hulp bij administratie. De kinderen worden beloond met een startpakket.

· Sensibilisering: Samen met het LOP Mechelen en Samenlevingsopbouw organiseerde het OCMW een informatie- en sensibiliseringscampagne voor leerkrachten.

“De verschillende projecten hebben in de loop der jaren hun nut bewezen”, zegt OCMW-voorzitter Detty Vercraeye. “Ik heel tevreden dat we dit kunnen verderzetten. Jammer genoeg komen niet alle kinderen met dezelfde kansen aan de start in het leven. Hoe vroeger we kunnen ondersteunen, hoe groter en positiever de impact op lange termijn.”

“De voorbije vier jaar kregen we subsidies van de federale overheid om een halftijdse coördinator kinderarmoedebestrijding te betalen. Deze subsidies stopten op 1 januari 2018, maar we wilden deze functie niet opgeven. Integendeel: we wilden hier zelfs een voltijdse medewerker voor aannemen”, vertelt schepen van personeelszaken An Coen. “We hebben de financiële ruimte hiervoor nu gevonden en sinds vorige week loopt de vacature voor deze functie. We hopen snel iemand te kunnen aanstellen.”

Kandidaten voor de functie van coördinator kinderarmoedebestrijding kunnen nog solliciteren tot en met donderdag 20 september. Alle info over deze vacature is te vinden op skw.be/vacatures.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Sint-Katelijne-Waver

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar