Nieuws
autodelen Mechelen

maandag 10 september 2018 20:07 - Boom

Boom start met autodelen

Op woensdag 12 september vindt er voor alle geïnteresseerden in ‘autodelen’ om 19.30u een infomoment plaats in de Lombaertszaal van het gemeentehuis.

Uit de nulmeting voor het klimaatactieplan blijkt dat in Boom 40,10 % van de CO²-uitstoot wordt veroorzaakt door het particulier en commercieel vervoer. Dit is de sector met de grootste CO²-uitstoot. Het is dus aangewezen dat er inspanningen worden gedaan om de massa aan gemotoriseerd vervoer te laten dalen door alternatieven te bieden.

Het gemeentebestuur heeft in 2017 haar verouderd wagenpark vervangen door nieuwe voertuigen op CNG. In Vlaanderen zijn er heel wat lokale overheden die een eigen wagenpark beheren. Vaak worden deze wagens enkel tijdens de kantooruren gebruikt. Eigen gemeentelijke wagens zijn relatief duur gezien ze gemiddeld minder gebruikt worden dan een doorsnee wagen in Vlaanderen.

Bij autodelen maken meerdere mensen gebruik van één of meerdere gezamenlijke wagens. De wagen wordt enkel gebruikt als hij nodig is. In de andere gevallen kan iemand anders hem gebruiken. Op die manier wordt een wagen zo optimaal mogelijk gebruikt.

Het gemeentebestuur gaat 2 personenwagens en 1 gesloten bestelwagen in een deelsysteem ter beschikking stellen. Om gebruik te kunnen maken van de voertuigen dient men lid te worden van de autodeelgroep.

Enkel inwoners van de gemeente Boom, personeel van de gemeente en het OCMW van Boom en leden van verenigingen aangesloten bij een erkende Boomse adviesraad kunnen toetreden tot de autodeelgroep. Personen jonger dan 21 jaar of met een voorlopig rijbewijs worden uitgesloten.

Een wagen reserveren kan na ondertekening van de uitleenovereenkomst en het huishoudelijk reglement, betaling van de waarborg, voorlegging van een geldig rijbewijs en een uitleg en demonstratie over het gebruik van de auto.

De personenwagens (een Opel Combo oen een Opel Zafira) kunnen op werkdagen tussen 18u en 7u worden ontleend. In het weekend van vrijdagavond 17u tot maandagochtend 7u kan men de personenwagens (Opel Combo, Opel Zafira) en de gesloten bestelwagen ontlenen.

Op woensdag 12 september 2018 vindt er voor alle geïnteresseerden om 19.30 u een infomoment plaats in de Lombaertszaal van het gemeentehuis.

Voor verdere inlichtingen of om je kandidaat te stellen en kan je terecht bij de duurzaamheids- en mobiliteitsambtenaar.

Foto ter illustratie: Stad MechelenKlik hier voor meer nieuws uit de regio Boom

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Tags

Commentaar