Nieuws
Stadslogo Mechelen

vrijdag 10 augustus 2018 22:39 - Mechelen

Kruispunt Ragheno krijgt enkele aanpassingen

Sinds de nieuwe verkeerssituatie op het Raghenoplein, kwamen tal van klachten en bemerkingen binnen, zowel bij de stad als bij wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Hoewel de fietsinfrastructuur langs de Speecqvest als een duidelijke verbetering wordt beschouwd, klagen vooral fietsers en voetgangers over een verslechterde en soms gevaarlijke situatie op het kruispunt Ragheno zelf.

De stad neemt deze opmerkingen uiteraard ter harte en heeft daarop in overleg met AWV gevraagd om de situatie aan te passen.

Vanaf maandag wordt daarom de lichtenregeling op het kruispunt aangepast. Deze aanpassingen moeten er vooral voor zorgen dat verkeer dat zich op het kruispunt bevindt (bv. voor een afslagbeweging) meer tijd krijgt het kruispunt te verlaten, waardoor er minder conflicten ontstaan met het verkeer dat daarna groen licht krijgt. Dit moet de situatie vooral voor zwakke weggebruikers veiliger maken.

“Naast de lichtenregeling zal ook de ongelukkig geplaatste drukknop voor fietsers die de Leuvensesteenweg richting station en Speecqvest willen oversteken, worden aangepast. Waar fietsers er nu nog moeten afstappen om op de knop te drukken, geeft AWV aan in de loop van volgende week de boordsteen te verlagen en het fietspad te verbreden tot tegen de paal. Ze geven aan dat beide aanpassingen samen een antwoord zouden moeten zijn op het gros van de bemerkingen. Het spreekt voor zich dat we de situatie van nabij blijven opvolgen en grondig zullen evalueren”, aldus Marina De Bie (Groen), schepen van Mobiliteit.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar