Nieuws
sensoa - kontreir

dinsdag 15 mei 2018 19:40 - Mechelen

Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt bespreekbaar gemaakt in het Mechels onderwijs

Vorig jaar stelde stad Mechelen haar ambitieuze actieplan tegen seksuele intimidatie voor. Samen met heel wat partners formuleerden ze 10 krachtlijnen waarmee ze kordaat nee zeggen tegen seksuele intimidatie op straat.

De campagne neeisnee.be, de vrouwendag van 11 november, de facebookactie rond 8 maart (internationale vrouwendag) en de expo “Allemaal gelijk, of niet?” in het Huis van de Mechelaar zijn hier zichtbare voorbeelden van. Ook het project Nachtraven waarmee de stad Mechelen de conceptenwedstrijd “Slim in de stad” won, is een onderdeel van dit actieplan. In alle stilte krijgen nu ook de acties binnen onderwijs vorm. Drie partners, Sensoa, çavaria en Ella vzw slaan de handen in elkaar om een duurzaam traject aan te bieden op maat van de Mechelse basis- en secundaire scholen rond de thema’s gender en (seksuele) diversiteit. Momenteel loopt het voortraject, vanaf september gaan ze effectief van start.

Theatervoorstelling ‘Grensgevallen’
De stad Mechelen kreeg vandaag O’Kontreir terug op bezoek. Deze keer voor een scholenvoorstelling ‘Grensgevallen’ in samenwerking met Sensoa die inhoudelijk nauw aansluit bij de campagne neeisnee.be. De voorstelling zet de leerlingen op een interactieve manier aan het denken: “Waar ligt mijn grens?, wat vind ik (niet) prettig?, hoe komt mijn gedrag binnen bij een ander?, enzovoort”. Het past binnen het preventieve en sensibiliserende karakter van het actieplan. Daar waar een intensief gendertraject niet voor elke school mogelijk is, is deze voorstelling een kans om het onderwerp toch binnen te brengen in de klas en op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Op 6 juni 2018 wordt er ook nog een prospectievoorstelling voor de regio Mechelen gespeeld in de stadsschouwburg.

“Seksuele intimidatie en discriminatie maakten spijtig genoeg altijd deel uit van onze samenleving. En nu nog, met het verschil dat dit gedrag intussen beschouwd wordt als ongepast en onaanvaardbaar. Maar we hebben nog een lange weg af te leggen. Belangrijk is dat we van jongs af aan sensibiliseren en aanleren wat gendergelijkheid juist inhoudt. Ook op latere leeftijd wil de stad Mechelen seksuele intimidatie in het uitgaansleven tegengaan via haar project Nachtraven”, geeft schepen van Preventie en Slimme Stad, Stefaan Deleus, aan.

“De stad Mechelen streeft voluit naar gelijke kansen voor elke inwoner, van klein tot groot. Dit maakt dat er in Mechelen op diverse vlakken hoegenaamd geen plaats is voor eender welke vorm van racisme, discriminatie en pestgedrag. Ongepast gedrag bestrijden, gebeurt onder meer best sensibiliserend via het onderwijs. Met dit uitgangspunt voor ogen ondersteunen wij dan ook maximaal de schoolvoorstelling ‘Grensgevallen’ van O’Kontreir”, stelt schepen van Onderwijs, Diversiteit en Gelijke Kansen Marc Hendrickx.

In het secundair onderwijs
In combinatie met een op maat ontwikkeld lespakket gaat O’Kontreir volgend jaar op tournee langs Vlaamse scholen.

Julia Day, beleidsmedewerker Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag bij Sensoa: ”We merken dat het thema rond seksueel grensoverschrijdend gedrag erg leeft sinds #metoo. Ook bij jongeren. Leerkrachten vinden het echter niet altijd eenvoudig om in de klas met het thema aan de slag te gaan.”

Jongeren zitten volop in hun seksuele ontwikkeling, ze hebben hun eerste seksuele ervaringen en gaan op zoek naar wat zij en een ander fijn vinden op seksueel vlak. Vaak is dat, gelukkig maar, een fijn proces. Sensoa weet uit onderzoek dat de helft van de situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag gebeurt tussen jongeren onderling. In het theater schotelen ze jongeren realistische, uit het leven gegrepen situaties, voor. De lesmap die ze ontwikkelen geeft leerkrachten de handvatten die ze nodig hebben om bepaalde mythes te ontkrachten en het gesprek met de jongeren aan te gaan aan de hand van de antwoorden die werden gegeven tijdens het stuk.

“Er zijn situaties die voor zowat iedereen duidelijk zijn: iemand van zijn fiets in de bosjes trekken en verkrachten, dat kan niet. Dat weten we allemaal. Iedereen kan zich ook situaties inbeelden die wel helemaal leuk en oké zijn. Maar wat met de situaties die op het eerste zicht niet zo duidelijk zijn? Juist daarover gaan we in ‘Grensgevallen’ met de jongeren nadenken. Vanaf wanneer is iets over de grens? Is alcohol een excuus wanneer iets fout gaat? Wat zijn redenen die het soms moeilijk maken om je eigen grens of die van een ander te herkennen en te respecteren? Tot wanneer kan je nog zeggen dat je er eigenlijk geen zin meer in hebt?”, verduidelijkt Julia Day, beleidsmedewerker bij Sensoa.

Ook al in het kleuteronderwijs
Er wordt ook aan het kleuteronderwijs gedacht. Op 25 mei 2018 vindt in samenwerking met Mechelen Kinderstand de studievoormiddag “Kennismaking met Lou en zijn vriendjes” plaats in Thomas More. Dit naar aanleiding van Internationale Dag tegen Homofobie (17 mei 2018). Lou is het hoofdpersonage van een educatieve boekenreeks van Kathleen Amant en çavaria. Bij de boeken hoort een heleboel materiaal om in de kleuterklas aan de slag te gaan. Bijzonder aan Lou is de grote aandacht voor diversiteit, in de breedste zin van het woord. Stad Mechelen voorziet voor elke kleuterschool 3 educatieve pakketten.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar