Nieuws
Logo Open Vld

vrijdag 20 april 2018 00:06 - Willebroek

Bavo Anciaux lijsttrekker, Arne Audiens voorzitter bij Open VLD Willebroek

Open VLD Willebroek verwelkomt Bavo Anciaux als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

“Door de verhuis van Bavo naar (Klein-) Willebroek, deed er zich een uitzonderlijke opportuniteit voor. Met de komst van Bavo in de Willebroekse politiek krijgt onze partij een ervaren en enthousiasme liberaal erbij. Ik ben dan ook fier met zijn komst en het feit dat hij deze uitdaging wil aangaan”, zegt schepen Frank Vanwelkenhuysen.

Bijkomend werd op de bestuursvergadering van 18 april eveneens een nieuw bestuur samengesteld. Zo werd Arne Audiens uit Tisselt verkozen als voorzitter. “Met het oog op de verkiezingen hebben we de ploeg herschikt om optimaal de campagne in te zetten”, verklaart Arne Audiens.

“We hebben als bestuurspartij via schepen Vanwelkenhuysen mee onze stempel gedrukt op tal van vernieuwingen in onze gemeente. Deze weg willen we continueren want er staan nog vele uitdagingen te wachten.” zegt lijsttrekker Bavo Anciaux.

“In Mechelen weet vriend en vijand hoe een sterke liberale fractie met Bart Somers, het verschil kan maken. Ook in Willebroek kan een grotere liberale invloed de noden op het vlak van samenleven, mobiliteit, welzijn, vergroening en ondernemen sterk verbeteren. Via de nieuwe politiezone Mechelen-Willebroek is de veiligheid alvast sterk verbetert,” vult Bavo Anciaux aan.

Bavo is 29 en werkt sinds 6 jaar in Willebroek bij De Vlaamse Waterweg, voorheen Waterwegen en Zeekanaal. “Tijdens deze 6 jaar heb ik de gemeente Willebroek leren kennen als een aangename gemeente met veel potentie”, zegt Bavo. “Maar de uitdagingen zijn groot; onder meer op het vlak van verkeersveiligheid in en rond scholen en de invalswegen.”

Open Vld Willebroek zal in mei starten met een referendum bij alle bewoners van Willebroek, Tisselt, Blaasveld, Heindonk en Klein-Willebroek. “Op basis van de reacties willen we deze zomer een ambitieus programma voorstellen”, besluit Arne Audiens”Klik hier voor meer nieuws uit de regio Willebroek

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar