Nieuws
muizen kinderactiviteit

maandag 12 maart 2018 14:30 - Mechelen

Vernieuwde dorpshuizenwerking genomineerd door Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw

Zaterdag werd de Vlaamse ‘GoeBezig-prijs’ toegekend aan de gemeente Hoogstraten, maar ook Mechelen werd geprezen voor de vernieuwde dorpshuiswerking.

Jaarlijks reikt de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen de ‘GoeBezig-prijs’ uit aan steden en gemeenten in Vlaanderen die bewonersparticipatie en dorpenbeleid stimuleren. De stad Mechelen werd genomineerd voor de fundamentele hervorming van de dorpswerking die het stadsbestuur vorig jaar doorvoerde.

“Bewoners mee de stad laten maken in hun wijk, buurt of dorp is één van de sleutelbegrippen in het beleid van het huidige Mechelse stadsbestuur”, onderstreept schepen Katleen Den Roover (N-VA). “De aanstelling van drie dorpsconsulenten die als brugfiguren ten dienste staan van de bewoners en hen ondersteunen om zich als vrijwilligers mee in te zetten voor een goede dorpswerking werd door de jury van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen als een meerwaarde beschouwd. We streven ernaar om van de dorpshuizen echte multifunctionele ontmoetingsplekken te maken met actieve betrokkenheid van de bewoners / vrijwilligers. Ook de bibliotheekservice met bestelling van boeken, cd’s en dvd’s evenals boekenruilen gebeurt nu vanuit de dorpshuizen met vrijwilligers. Sinds april vorig jaar hoeven inwoners van de fusiegemeenten voor het in orde brengen van administratieve zaken niet meer specifiek naar het Huis van de Mechelaar te komen, maar kunnen zij daarvoor terecht in hun dorpshuis. Eveneens ondersteunen we financieel meerdere bewonersinitiatieven die sociale cohesie bevorderen”, aldus nog schepen Katleen Den Roover.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar