Nieuws
Impressie perceel 3 Mahatma Gandhistraat

dinsdag 6 februari 2018 21:42 - Mechelen

Nieuwe woongelegenheden in Gandhistraat

Sinds kort is een aannemer in opdracht van Woonpunt Mechelen gestart met de binnenafbraak van het gebouw in de M. Gandhistraat 9-11. Het complex wordt afgebroken en vervangen door nieuwbouw. De werken kaderen binnen de vernieuwingsoperatie die Woonpunt Mechelen in de hele wijk uitvoert. Er komen in deze fase 42 nieuwe woongelegenheden.

“Er wordt aan een strak tempo werk gemaakt van een nieuwe wijk. Eind 2016 werden al 66 nieuwe woongelegenheden in de M. Gandhistraat in gebruik genomen. In april 2017 ging de tweede fase van de bouw van de seniorenflats ter hoogte van de Jubellaan van start, goed voor 20 nieuwe appartementen. Die zullen begin 2019 klaar zijn. Afgelopen zomer werd het startschot gegeven voor de bouw van 84 woongelegenheden ter hoogte van de knip in de M. Gandhistraat, die afgewerkt zullen zijn tegen midden 2019”, vertelt voorzitter Vandersmissen.

“Recent werd nu ook gestart met de interne ontmanteling van het gebouw M. Gandhistraat 9-11, ter hoogte van de Tervuursesteenweg. De laatste huurders van dit complex verhuisden in het najaar van 2017 en namen elders hun intrek. Binnenkort verdwijnt ook dit gebouw uit het straatbeeld en maakt het plaats voor nieuwbouwcomplexen”, gaat Vandersmissen verder.

“We voorzien in deze deelfase nog eens 42 woongelegenheden met één, twee of vier slaapkamers. Ze zullen verspreid worden over twee gebouwblokken, waarvan er één een geheel zal vormen met het gebouw uit fase 1. In de nieuwe gebouwen zullen we huurders huisvesten die in de straat wonen en waarvan hun gebouw in een latere fase wordt afgebroken”.

Als alles volgens planning verloopt, zal deze fase tegen midden 2019 afgerond zijn. De kostprijs van deze fase wordt geraamd op € 5 381 011,23 (excl. btw). De architect is Architektenburo Jef Van Oevelen en de aannemer is Brebuild.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar