Nieuws
Mechelen Klimaatneutraal

dinsdag 9 januari 2018 15:32 - Mechelen

Mechelen (zonne-)klaar voor zonnepanelen op stads- en bedrijfsgebouwen

Het project Zonneklaar gaat een nieuwe fase in met de publicatie van de selectieleidraad door het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) om een partner te zoeken die zonnepanelen kan leggen op stadsgebouwen en bedrijven.

Zonneklaar
De inspanningen op het vlak van zonne-energie worden gebundeld binnen het project ‘Zonneklaar’, waarvoor de stad een provinciale klimaatsubsidie van 75 000 euro ontving. De hoofddoelstelling van dit project is het onderzoeken van de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op openbare en private gebouwen.

Een aantal gebouwen binnen het stadspatrimonium heeft nu al zonnepanelen, via dit project hoopt de stad dat aantal nog gevoelig op te trekken. De afgelopen maanden werd er vooral gefocust op particulieren, via het aanbod van advies op maat maar ook door de deelname aan de samenaankoop zonnepanelen van de provincie Antwerpen. In de nieuwe fase van het project, komen de stads- en bedrijfsgebouwen in beeld.

Kleine daken, grote daken
Naast de daken van particulieren, mikt Zonneklaar ook op andere daken. Niet alleen de daken van Groep Mechelen, maar ook van bedrijven in de stad komen daarbij in beeld. Het vertrekpunt van het project was te onderzoeken hoe een samenwerking met een derde partij mogelijk is om PV panelen op deze gebouwen te installeren en te financieren.

“Er zal hierbij gewerkt worden met een ‘energy supply contract’,” aldus schepen van Klimaat en Energie, Marina De Bie, “waarbij een derde partij de kost voor de installatie en het onderhoud op zich neemt. De eigenaar van het gebouw betaalt enkel een vergoeding voor de lokaal opgewekte verbruikte zonne-energie die niet hoger ligt dan de huidige energieprijs. Dit geeft ons de kans om zonder grote investeringen toch een gevoelige verhoging van de totale oppervlakte zonnepanelen op het Mechels grondgebied te realiseren.” Na afloop van het contract worden de PV panelen eigendom van de gebouweigenaar.

De gebouwen die in aanmerking komen voor deze opdracht zijn overheden en bedrijven op grondgebied van het Stad Mechelen, zoals het patrimonium van de Groep Mechelen (stad en Sociaal Huis), AGB SAM ’Sport Actief Mechelen’, Woonpunt Mechelen en van geïnteresseerde bedrijven.

Voor het zoeken naar een partner in dit project, werkt de stad samen met het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) die als aankoopcentrale fungeert. Zij deden eerder ook al de haalbaarheidsstudie voor dit project. Op die manier ontzorgt het VEB de publieke sector naar een duurzamer en efficiënter energiebeheer. Op 22/12/2017 publiceerden zij de selectieleidraad op basis waarvan de derde partij in het project geselecteerd zal worden.

Geïnteresseerden krijgen tot 29 januari de tijd om hun aanvraag in te dienen.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar