Nieuws
Stadslogo Mechelen

woensdag 18 oktober 2017 22:26 - Mechelen

Nieuwe schoolsporthal voor polyvalent gebruik

Door het toenemend aantal leerlingen kampte de Sint-Pietersschool aan de Grote Nieuwedijkstraat al enkele jaren met een capaciteitsprobleem. De stad Mechelen kwam hieraan tegemoet door een gedeelte van de verworven eigendommen aan de Grote Nieuwedijkstraat 54 / Kalverenstraat in erfpacht te geven aan vzw De Ranken voor een nieuw op te richten infrastructuur met annex een sporthal.

De stad heeft nu een overeenkomst gesloten met vzw De Ranken (het overkoepelend schoolbestuur van katholieke basis- en secundaire scholen in Mechelen) omtrent polyvalent gebruik van de schoolsporthal. “In het kader van het principe ‘brede school’ stelt De Ranken de polyvalente turnzaal open voor externe lokale buurtverenigingen om er recreatieve sporten en vrijetijdsbesteding te beoefenen. Er wordt een aparte toegang naar de zaal, de kleedkamers, sanitair en berging voorzien met een door de school te bepalen toegangscontrolesysteem. Dit is alweer een mooi voorbeeld van hoe een buurtschool zich openstelt naar een breder wijkgebeuren”, zegt schepen van Onderwijs Marc Hendrickx.

“Het polyvalent gebruik van de nieuwe infrastructuur was een belangrijke voorwaarde die we hebben vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking past in de beleidsvisie van de stad, waar scholen ook na de schooluren een ideale ontmoetingsplek zijn als centra voor huiswerkbegeleiding of bijvoorbeeld als ruimten waar buurtbewoners gebruik kunnen maken van de sportinfrastructuur”, meent schepen van Vastgoedbeleid Greet Geypen.

De sporthal van de Sint-Pietersschool zal na de schooluren worden opengesteld op weekdagen vanaf 16 uur (woensdagen vanaf 13 uur), tijdens de weekends van ’s morgens tot ’s avonds (uitgezonderd wanneer er een schoolse activiteit is gepland). Het verhuurtarief voor erkende clubs bedraagt € 10 en € 20 per uur voor respectievelijk jeugd en volwassenen, voor niet erkende clubs respectievelijk € 20 en € 40.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar