Nieuws
Stadslogo Mechelen

donderdag 12 oktober 2017 10:03 - Mechelen

Project WerKans begeleidt mensen uit kansengroepen naar een job

Met zowel logistieke als financiële ondersteuning zet de stad Mechelen maximaal in op het creëren van tewerkstellingskansen voor Mechelaars en voor het benutten van die kansen. Versterking van de mogelijkheden van de kansengroepen op de arbeidsmarkt vormt hierbij een voornaam onderdeel.

De gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst goed met vzw ConnAct voor het project WerKans gedurende de periode van een jaar (1 mei 2017 tot 30 april 2018). Met dit project wil ConnAct enerzijds de stap naar reguliere tewerkstelling voor werkzoekenden met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt faciliteren en anderzijds doorheen dit traject ervaring opdoen van de verschillende leerwerkvormen. Zodoende is het in een verdere fase de betrachting om deze kennis te kunnen adviseren en toepassen in bedrijven die hiermee aan de slag willen gaan. WerKans werkt zo al samen met een aantal partnerbedrijven zoals ODHT, Mercedes-Benz, Dynalogic, ..

“Reguliere bedrijven slagen er vaak niet in om het volle potentieel te halen uit kansengroepen, waardoor beide partijen keer op keer teleurgesteld raken en uiteindelijk hun vertrouwen in elkaar verliezen. ConnAct wil de tussenschakel zijn om mensen in een beschermde werkomgeving hun eigen kracht te laten terugvinden en zo hun volle werkpotentieel te laten bovenkomen”, aldus Veerle De Wael van ConnAct vzw.

Ben jij een bedrijf uit de regio met openstaande vacatures of flexibele personeelsbehoeftes? Stap mee in het project WerKans en geef kansen aan gemotiveerde werkkrachten. Stuur een mailtje naar info@iv-ent.be.

De provincie Antwerpen kende voor het project WerKans aan vzw ConnAct een impulssubsidie sociale economie toe ten bedrage van € 35 000. Daarbovenop komt nu nog een betoelaging van € 10 000 van de stad Mechelen. “De samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd voor een periode van 1 jaar, van 1 mei 2017 tot 30 april 2018. De afspraak is dat ConnAct minimaal 5 tot 10 werkzoekenden met een afstand tot arbeidsmarkt opleidt op de werkvloer en zo werkervaring laat opdoen. De jobopleidingen gebeuren in de logistieke sector, een belangrijke sector voor tewerkstelling in onze regio”, zegt schepen van Tewerkstelling Katleen Den Roover.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar