Nieuws
kunstonderwijs Mechelen

dinsdag 10 oktober 2017 13:17 - Mechelen

Mechels Deeltijds Kunstonderwijs zit in de lift

Het Mechelse Deeltijds Kunstonderwijs blijft populair bij jong en oud. Ze zijn dan ook hoe langer hoe meer prominent aanwezig in de stad. Dit schooljaar tellen de Academie, het Conservatorium de Beiaardschool samen 4220 hoofdelijke inschrijvingen.

“Ons DKO scoort hiermee een hattrick, want we stijgen drie jaar op rij en dat is een bijzondere prestatie”, zegt schepen van Deeltijds Kunstonderwijs Björn Siffer (Groen). “Dit jaar vonden 85 bijkomende leerlingen de weg naar ons kunstonderwijs, het jaar voordien 203 en het jaar daarvoor haalden we 120 extra inschrijvingen. De capaciteitsdruk wordt hoog.”

Academie voor Beeldende Kunst over kaap 1700 leerlingen
In de Academie voor Beeldende Kunsten blijft de groei zich gestaag verderzetten. Voor het eerst wordt de kaap van de 1700 leerlingen overschreden, een stijging van 5% bovenop de stijging van vorig schooljaar, waar de Academie al 11% meer leerlingen telde. Er komen wekelijks zo’n 1200 jongeren (tussen 6 en 17 jaar) en 500 volwassenen (tussen 18 en 85 jaar) naar de Academie. Met dit aantal breidt het aanbod voor de kinderen tussen 6 en 12 jaar uit en werd het atelier Keramiek gesplitst in 2 ateliers tijdens de dag, naast de avond-en weekendcursus. Er is ook een significante stijging van 15% in de specialisatiegraad in de diverse disciplines bij de volwassenen. Dit betreft leerlingen die, na een 4 of 5-jarige studie in de hogere graad, zich verder bekwamen in hun discipline. Dit jaar zullen veel afstudeerprojecten worden gepresenteerd.

Ook het filiaal van de Academie in Bonheiden blijft groeien en telt ondertussen 117 leerlingen. Daarom werd het aantal uren er verdubbeld. Vanaf dit schooljaar kunnen alle leerlingen tot 12 jaar er terecht.

Academie zet stap in de wereld
De Academie staat voor levenslang leren. Daarom blijft de Academie ook sterk inzetten op extra muros activiteiten die openstaan voor iedereen. In samenwerking met het Cultuurcentrum, het Filmhuis en andere culturele partners worden Artist Talks, Filmvoorstellingen en studiereizen naar binnen- en buitenland georganiseerd. Daarnaast organiseert de academie tal van studiereizen buitenshuis. Zo gingen 75 leerlingen naar de Documenta in Kassel, 52 leerlingen naar de Biënnale van Venetië en gemiddeld tussen de 50 tot 100 gingen mee op eendaagse studiereis naar steden als Amsterdam, Düsseldorf, Keulen, Chartres of Parijs.

“Kunst moet je niet alleen doen, maar ook beleven”, zegt Björn Siffer. “In onze Academie voor Beeldende Kunst worden mensen niet alleen gevormd in artistieke vaardigheden, maar ontwikkelen ze ook nieuwe attitudes en interesses. Leerlingen uit ons deeltijds kunstonderwijs leren anders kijken naar onze wereld. Deze activiteiten dragen daartoe bij.”

Internationale Beiaardschool telt evenveel dames als heren
Ook de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn blijft haar statuut van ‘internationale school voor de beiaardkunst’ alle eer aandoen met 58 leerlingen uit twaalf verschillende landen: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zuid-Korea, China, Canada, Armenië, Luxemburg, Groot-Brittannië, Oekraïne en USA. Opmerkelijk is dat er dit keer evenveel dames als heren zijn ingeschreven. De beiaardklas voor de jeugd trekt nieuwe leerlingen aan. 17 leerlingen zijn jonger dan 18 jaar. Ondertussen studeerden reeds voor de tweede maal studenten af die ooit in de beiaardkinderklas gestart zijn.

Om nog meer kinderen kennis te laten maken met de beiaard, organiseert de school in het voorjaar muzikale workshops in de Mechelse basisscholen. Al spelende met klokken en belletjes leren de kinderen de basiselementen van de muziek kennen.

De kamerbeiaard, die in de kersperiode verhuist naar het nieuwe beiaardpaviljoen in de Sinte Mettetuin, zal ook een belangrijke rol gaan opnemen in dit verhaal. De scholen zullen worden uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de Sinte Mettetuin voor een bijzondere muzikale ervaring. De kamerbeiaard wordt in de eerste plaats ingezet als studie- en lesinstrument. Daarnaast zullen er om en rond het paviljoen door de Beiaardschool concerten, muziektheater en andere activiteiten georganiseerd worden.

175 jaar oud Conservatorium verjongt
Het Conservatorium start het nieuwe schooljaar opnieuw met een stijging van het aantal leerlingen. Zowel het officiële aanbod muziek, woord en dans als de lessen muziekinitiatie voor kleuters en kinderen van het 1ste en 2de leerjaar zitten in de lift. Dit laatste is vooralsnog niet gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs en daarom vervolgens ingericht door de vzw De Vrienden van het Conservatorium. Dit jaar telde de initiatie maar liefst 30 extra jonge podiumkunstenaartjes!

In totaal volgen 2434 leerlingen lessen in de podiumkunsten. De jongste spruit uit de kleuterinitiatie is amper 3 jaar. Met deze verjonging plukt het Conservatorium de vruchten van een fantastisch feestjaar waarbij 4100 mensen deelnamen aan voorstellingen in zalen en circustenten en waarvoor de Grote Markt volliep.

Nieuw decreet
Hoewel er al 10 jaar over gepraat wordt kent het deeltijds Kunstonderwijs momenteel nog geen Vlaamse decretale verankering. Dit schooljaar ligt een ontwerpdecreet voor in het Vlaams parlement en daarmee krijgt het deeltijds Kunstonderwijs eindelijk zicht op een stevige basis.

“Het wordt een cruciaal jaar”, zegt Björn Siffer. “Positief is het vooruitzicht op een juridische verankering binnen Onderwijs en de mogelijkheid om, naast dans en beeld, ook muziek en woord te volgen vanaf 6 jaar. Momenteel is de minimumleeftijd 8 jaar. De jongere leerlingen moesten we opvangen via de Vrienden van het Conservatorium. Ik ben benieuwd of Vlaanderen ook meer middelen op tafel legt voor dit uitgebreide takenpakket.”

Foto: mechelen.beKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar