Nieuws
bedrijventerrein noord

maandag 9 oktober 2017 23:36 - Mechelen

Vlaamse subsidiëring voor veiligere bedrijventerreinen

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters investeert € 1,2 miljoen om de veiligheid op bedrijventerreinen in Vlaanderen te verhogen. Hiertoe werden door zowel bedrijventerreinverenigingen en –beheerders als lokale gemeentebesturen in totaal 53 aanvragen ingediend, waarvan er 32 werden geselecteerd voor subsidiëring. Twee weerhouden projecten situeren zich in Mechelen.

“Met deze projectoproep komen we tegemoet aan de stijgende vraag van bedrijventerreinbeheerders en –verenigingen naar ondersteuning op het vlak van beveiliging. Geïnteresseerden konden voorstellen doen in drie categorieën: veiligheidsscreens, voorbereidende trajecten naar de opstart van een vrachtwagenparking of uitvoerings- en investeringsprojecten zoals technologische investeringen, proefopstellingen, herinrichting van het terrein en het opzetten van campagnes. Niet geheel onverwacht kende de oproep heel wat succes”, licht minister Muyters toe.

Bedrijvenvereniging Industrie Mechelen-Noord bekomt € 20 000 subsidie voor de uitvoering van een screening op gebied van beveiliging met drones, gezien de terreinen Mechelen-Noord I en II zeer uitgebreid zijn en worden doorsneden door de E19-autosnelweg. Ook zal er een kleinere screening gebeuren op vlak van verkeersveiligheid. De stad Mechelen krijgt van de Vlaamse overheid € 69 600 toebedeeld om de problematiek van geparkeerde vrachtwagens en de hiermee gepaarde gaande overlast op de bedrijventerreinen Mechelen-Noord, Mechelen-Zuid en Ragheno in kaart te brengen. Op basis van het onderzoek zullen oplossingen gezocht worden. Ook kunnen bijvoorbeeld bedrijven overtuigd worden om hun beschikbare ruimte op eigen terreinen (tegen een nog uit te werken compensatie) ter beschikking te stellen van vrachtwagenchauffeurs.

“Veiligheid is van groot belang bij het realiseren van duurzame en attractieve bedrijventerreinen. Met de subsidiëring van de Vlaamse overheid kunnen we alleszins beter tegemoet komen aan de bekommernissen van bedrijventerreinverenigingen die veiligheid terecht als een topprioriteit aanzien. Er zal alleszins rekening mee worden gehouden met het feit dat veel opmerkingen vanuit de bedrijventerreinen terugvloeien naar de vrachtwagenproblematiek”, aldus Mechels schepen van Economie Katleen Den Roover.

foto: immoweb.beKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar