Nieuws
Bushalte Leopoldstraat

vrijdag 1 september 2017 00:07 - Mechelen - Sint-Katelijne-Waver

Chauffeurs De Lijn slaken noodkreet

De chauffeurs van De Lijn in de provincie Antwerpen zitten met de handen in het haar. Verkeerscongestie en omleidingen doen noodzakelijke rust verdwijnen.

Naast de knip van de Leien in Antwerpen waar het verkeer onder gebukt gaat, zijn er op tal van andere plaatsen in de provincie wegenwerken bezig of gepland. Wegenwerken hebben meestal omleidingen tot gevolg door straten die niet altijd zwaar verkeer kunnen verwerken. Bovendien leidt dit tot dusdanige vertragingen dat de buffertijden smelten als sneeuw voor de zon en dat daardoor buschauffeurs uren aan een stuk moeten blijven rijden zonder enig rustpunt.

Rij- en rusttijden
Het openbaar busvervoer is niet onderworpen aan de Europese verordening rond de rij- en rusttijden. In tegenstelling tot de autocar of transportsector. Het komt er op neer dat in de rijschema’s van lijnbuschauffeurs geen rusttijden zijn voorzien. Wel buffertijden. Deze dienen eventuele vertragingen in voorgaande ritten op te vangen zodat een nieuwe rit tijdig kan worden gestart. Sinds de start van de besparingen in 2010 werd heel wat geknibbeld in de buffertijden of werden verschillende lijnen aan elkaar gekoppeld om grote buffertijden te vermijden en zo te besparen. In tijden van steeds groter wordende verkeersproblemen zijn voldoende grote buffertijden en realistische rijtijden echter een must om de vertragingen op te vangen. Bovendien zijn vandaag amper of geen rusttijden voorzien voor de chauffeur. Ook een buschauffeur moet even tot rust kunnen komen, naar toilet kunnen gaan als er al een voorhanden is, eten of drinken.

Diverse omleidingen door werken
Buiten de knip van de Leien in Antwerpen zijn er op andere plaatsen in de provincie tal van werken. Een paar voorbeelden: in de regio Mechelen zijn er op de lijnen 550-551-552 werken op verschillende plaatsen. De werken aan de Liersesteenweg, aan de R6, aan het Raghenoplein en de Mahatma Gandhiwijk zorgden tijdens de vakantieperiode voor een vertraging van 15 minuten. Lijn 551 doet er nog een kwartier bovenop wegens een bijkomende omleiding via Sint-Katelijne-Waver centrum, terwijl de buffers telkens maar een 5-tal minuten zijn.

Oproep tot begrip en medewerking
De chauffeurs vragen begrip van de reiziger. Zij moeten in moeilijke omstandigheden werken. Niet alleen is er de verkeersdrukte die dag om dag groter wordt. De verschillende wegenwerken in de provincie waar verschillende partijen elkaar soms tegenwerken en waar De Lijn niet of nauwelijks als partner wordt gezien maken dat chauffeurs vaak uren aan een stuk achter het stuur zitten. Geef hen de nodige ruimte en krediet. Als de bus te laat is, laat je frustratie dan niet op hem los, hij is ook een slachtoffer. ACV Openbare Diensten vraagt om de chauffeur te ontzien, maar wel om de pijlen te richten op het lokale gemeentebestuur.

ACV roept op om lokale politicus aan te spreken
Lokale politici kunnen invloed uitoefenen op het verloop van de werken, op het instellen van omleidingen, op het plaatsen van tijdelijke verkeerslichten, op het verlichten van het ongemak voor de reizigers en hun buschauffeur. Klachten over de dienstverlening stuur je best naar De Lijn zelf. Verder vraagt ACV Openbare Diensten dat De Lijn in dialoog blijft gaan met de werknemersafgevaardigden bij De Lijn en bij de pachters om te zoeken naar oplossingen en tot werkbaar werk te komen.

De Lijn stuurt bij waar nodig
De Lijn laat weten dat het de rijtijden constant monitort en bijstuurt waar nodig. De openbare vervoersmaatschappij vindt ook dat ook de gemeentebesturen kunnen helpen door onder meer de doorstroming te verbeteren en wegenwerken beter op elkaar af te stemmen.

foto ter ilustratie: mecheleninbeweging.beKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws uit de regio Sint-Katelijne-Waver

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar