Nieuws
kalverenstraat

zaterdag 12 augustus 2017 13:48 - Mechelen

Aanleg park Kalverenstraat kan starten

Met het aanstellen van een aannemer voor de aanleg van het park en de aankoop van een woning in de Kalverenstraat om een brede toegang te kunnen realiseren, is het binnengebied klaar voor de heraanleg.

In de loop van de maand september kan het aanleggen van het park aan de Kalverenstraat eindelijk van start gaan. De plannen lagen al enige tijd klaar, maar
de uitvoering werd afgestemd op de werkzaamheden van de Sint-Pietersschool (waarvoor een deel van het binnengebied als werfzone werd ingericht). “De plannen van het park werden opgemaakt samen met de plannen voor de Rik Wouterstuin en Park Pennepoel, maar de aanleg kan nu pas opgestart worden. De werken werden immers afgestemd op de werken van de school en de wegenwerken in de buurt. Bedoeling is om het park tegen volgende zomer te openen. Samen met Park Pennepoel, Park Donkerlei, Caputsteenpark en Park Papenhof vormen we zo een ketting van parken doorheen de wijken Noord en Nekkerspoel”, aldus schepen van Natuur- en Groenontwikkeling Marina De Bie.

Aankoop woning Klaverenstraat
“Het toekomstige park zal via twee straten ontsloten worden: enerzijds langs de Grote Nieuwedijkstraat (tevens toegang tot de buurtparking), anderzijds via de Kalverenstraat. Na het opstellen van de het inrichtingsplan werd duidelijk dat de eigenaar van de woning naast de toegang aan de Kalverenstraat bereid was de woning te verkopen. De stad kocht deze woning aan voor 120 000 euro en dit zal toelaten om de toegang kwalitatiever in te richten en meer ruimte te voorzien voor fietsenstallingen”, aldus schepen van Vastgoedbeleid en Jeugd Greet Geypen
Het nieuwe park geeft de directe omgeving meer zuurstof en past helemaal in de doelstelling van de stad om de wijk Nekkerspoel op te waarderen. Naast grotere parken zoals het Caputsteenpark, vind het stadsbestuur het ook belangrijk om ook kleinere binnengebieden te ontpitten. Op die manier wil het stadsbestuur er voor zorgen dat alle jonge Mechelaars op een veilige manier in eigen buurt kunnen spelen.

Aannemer aanleg aangesteld
In het college van burgemeester en schepenen van 30 juni, werd de opdracht voor de aanleg van het binnengebied gegund. De NV Krinkels uit Brussel krijgt de opdracht om het ontwerp van ontwerpbureau Omgeving te realiseren. Met de opdracht is een budget van 679 751 euro (incl. btw) gemoeid. De werken starten in de loop van september. Als alles vlot verloopt, zouden de planten in juni volgend jaar sterk genoeg moeten zijn om het park te openen.
“De kwalitatieve aanleg van het park en de buurtparking in het binnengebied Kalverenstraat is weer een belangrijke stap in de indrukwekkende metamorfose van wijk Nekkerspoel”, besluit schepen van Openbare Werken Chris Backx.

foto: via stad MechelenKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar