Nieuws
R6 N14

dinsdag 1 augustus 2017 21:54 - Mechelen - Sint-Katelijne-Waver

Werken fly-over Liersesteenweg starten half augustus

De werken voor de bouw van de nieuwe fly-over op het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg gaan van start. De afgelopen maand zijn de planning en aanpak verder uitgewerkt en vanaf 16 augustus beginnen de nutsmaatschappijen met het vernieuwen en verplaatsen van nutsleidingen.

Vanaf 11 september start het Agentschap Wegen en Verkeer met de bouw van de op- en afritten van de nieuwe brug die de R6 over de Liersesteenweg moet leiden. Vanaf 16 augustus verandert ook de verkeerssituatie en is op de Liersesteenweg enkel nog verkeer staduitwaarts mogelijk. Begin oktober wordt de Liersesteenweg een week volledig afgesloten. Tijdens de rest van de werkzaamheden aan het kruispunt zorgen AWV en de aannemer er voor dat doorgaand verkeer op de R6 en de Liersesteenweg steeds mogelijk blijft. Het nieuwe kruispunt moet volgend najaar volledig klaar zijn. De werken worden zo goed mogelijk afgestemd met de werken aan de toegang van het ziekenhuis.

Werken kruispunt Liersesteenweg van start
Er is al jaren sprake van maar deze zomer is het zover: de schop gaat in de grond om de gevaarlijke kruispunten van de R6 met de Liersesteenweg en Antwerpsesteenweg een grondige ‘makeover’ te geven.

Voor de nieuwe inrichting is gekozen om het verkeer over een brug, de zogenaamde fly-over, over de Liersesteenweg te leiden. Dat vermindert het aantal conflicten tussen verkeersstromen en maakt het verkeer vlotter en veiliger. Dit houdt ook in dat het kruispunt onder de brug heringericht wordt. Er komt een op- en afrit zodat verkeer vlot en veilig de R6 kan op- en afrijden en verkeerslichten worden ingezet om een veilige doorstroming te garanderen. Een impressie van hoe de nieuwe kruispunten eruit zullen zien, kan je vinden via onze webpagina www.wegenenverkeer.be/Mechelen. Onderstaand beeld toont het nieuwe kruispunt met R6/N14.

Stapsgewijze aanpak voor Minder hinder
Om de verkeershinder voor de omgeving te spreiden en zeker te zijn dat de werken afgerond zijn voor de opstart van het nieuwe ziekenhuis starten de werken aan het kruispunt met de Lierstesteenweg (N14). Eens deze werken afgerond begint de heraanleg van het kruispunt met de Antwerpsesteenweg.
Vanaf 16 augustus zullen de nutsmaatschappijen starten met het verplaatsen en vernieuwen van leidingen. 11 september begint de aannemer met het aanleggen van de nieuwe op-en afritten van de brug over het kruispunt. De werken nemen in totaal ongeveer 14 maanden in beslag. Om de hinder tijdens de heraanleg van het kruispunt en de bouw van de brug zo veel mogelijk te beperken, wordt stapsgewijs gewerkt.

Het werk wordt opgesplitst in vier delen:
• Voorbereidende werken: nutswerken en archeologisch onderzoek
• Fase 1: Bouw van op- en afritten naast de bestaande R6. Aanleg van een koker voor de Otterbeek.
• Fase 2: Bouw van de brug en de toegangshellingen.
• Fase 3: Heraanleg van de N14 in de projectzone.

Door deze aanpak blijft verkeer op de R6 en de Liersesteenweg quasi de gehele duur van de werken mogelijk. Zo dienen de op-en afritten die tijdens de eerste fase gebouwd worden, als tijdelijke doorgang voor het verkeer als er tijdens fase 2 aan de brug gewerkt wordt. Enkel de Liersesteenweg zal gedurende één week moeten onderbroken worden als de doorgang van de Otterbeek moet vernieuwd worden.

De verkeerssituatie per fase
De voorbereidende nutswerken starten op 16 augustus en nemen ongeveer een maand in beslag. In deze fase worden 8 zogenaamde mantelbuizen (buizen waarin leidingen van elektriciteit, telefoon, gas, enz. getrokken worden) met een lengte van 300 meter langs de Liersesteenweg en onder de R6 geplaatst. Om de werken veilig te kunnen uitvoeren moeten de nutsmaatschappijen een wegvak van de Liersesteenweg innemen. Daarbij start de aannemer in aanloop van de werf met werken in de berm, zoals de afbraak van huizen, archeologisch onderzoek en het kappen van bomen. Voor de verkeerssituatie betekent dit dat vanaf 16 augustus:
• de Liersesteenweg staduitwaarts enkelrichting wordt van de Duivenstraat tot de R6. Aan het kruispunt van de R6 met de N14 zijn daardoor de afslagstroken naar de Liersesteenweg afgesloten. Op de N14 is rechtdoor rijden richting Mechelen niet mogelijk voor wie van Sint-Katelijne-Waver komt.
• Verkeer richting het stadscentrum wordt via de R6 omgeleid naar het kruispunt met de N1 en neemt dan de Antwerpsesteenweg. Afhankelijk van de bestemming kan er vervolgens ofwel via de Eikestraat ofwel tot aan de Mechelse vesten (R12) gereden worden.
• Bewoners op het stuk Liersesteenweg tussen de Duivenstraat en de R6 en de werftransporten naar het ziekenhuis moeten ook de omleiding via de Antwerpsesteenweg (N1) volgen.

Tegelijkertijd met de werken voor het kruispunt R6/N14 vinden ook de werken aan de toegang van het ziekenhuis plaats. Deze werken worden op elkaar afgestemd. Om die reden zal deze verkeerssituatie aanhouden tot het einde van de werken aan de ingang van het ziekenhuis midden november.

Het verkeer tijdens fase 1
Op 11 september start de eerste fase van de werken aan het kruispunt R6/N14. In deze fase worden de op- en afritten aangelegd naast de bestaande R6. Het aanleggen van de op- en afritten gebeurt voornamelijk in de bermen en zorgt voor weinig of geen verkeershinder. Daarnaast legt de aannemer ook een nieuwe koker aan die de Otterbeek onder de Liersesteenweg doorvoert. Dit zal wel impact hebben op het verkeer. De nutswerken en de werken aan de toegang van het ziekenhuis lopen in tussentijd nog door tot respectievelijk eind september en midden november.
De verkeerssituatie tijdens fase 1 ziet eruit als volgt:
• de omleidingen die gelden tijdens de voorbereidende werken blijven van kracht (tot midden november).
• Voor de vernieuwing van de Otterbeek moet de Liersesteenweg over de volledige breedte opgebroken worden. Daardoor zal de Liersesteenweg begin oktober in beide richtingen afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Er is een omleiding voorzien via de R6, de Antwerpsesteenweg (N1) en de Eikenstraat.

Het verkeer tijdens fase 2
Vanaf eind 2017 – begin 2018 start het agentschap met de bouw van de brug en de toegangshellingen. Het verkeer over de Liersesteenweg zal dan via een keerlus of langgerekte ovonde omgeleid worden. Via de nieuw aangelegde op- en afritten zal men de R6 kunnen op- en afrijden. Aan beide kanten van het kruispunt komen dan keerlussen: ten westen tussen de Antwerpsesteenweg (N1) en de Liersesteenweg (N14), ten oosten van het kruispunt moet gekeerd worden aan de rotonde van de Heisbroekweg. Voor fietsers worden veilige lichtengeregelde oversteekplaatsen voorzien.

Bereikbaarheidsadviseur
Om de ongemakken tijdens de werken te beperken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Hier kunnen bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werken terecht met vragen over de bereikbaarheid van hun woning, handelszaak of organisatie. Het team van de bereikbaarheidsadviseur bespreekt deze bezorgdheden en opmerkingen met de werfleiding en geeft een zo concreet mogelijk antwoord. Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0477 477 476.

foto: © AWVKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws uit de regio Sint-Katelijne-Waver

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar