Nieuws
Logo gemeente Duffel

vrijdag 19 mei 2017 15:20 - Duffel

Duffel maakt bermbeheerplan op

Een bermbeheerplan is een uitstekende leidraad voor een natuurgericht en efficiënter bermbeheer binnen de gemeente. De gemeente Duffel maakt daarom een bermbeheerplan op.

De gemeente staat in voor het onderhoud van wegbermen langs de openbare weg. Het onderhoud gebeurt volgens het bermdecreet, dat wil zeggen een eerste maaibeurt vanaf half juni en een tweede maaibeurt vanaf half september.

Als je wegbermen goed beheert, zijn ze geschikt als leefgebied voor planten en dieren.

“Om het bermbeheerplan op te maken, gaan we vanaf volgende week de bloemen en planten van de bermen inventariseren. We gaan dit eerst doen bij de bermen in de Beukheuvel, Fietsostrade, Hoogstraat, Lintsesteenweg, Mijlstraat, Notmeir, Rooienberg, Spoorweglaan, Waarloossteenweg, Walemstraat en Wandelingstraat. Nadien volgen er nog 22 straten.” vertelt schepen van milieu en natuur Nora Bertels.

“Vanaf 2018 kunnen we dan normaal gezien maaien volgens ons gemeentelijk bermbeheerplan. Bij zo’n plan kan je afwijken van de maaidata in het bermbesluit. Deze maaidata zijn niet altijd geschikt voor een ecologisch beheer. In veel situaties is maaien na 15 juni te laat omdat de bermen vaak zeer productief zijn. Tegen 15 juni zijn veel voedingsstoffen al opgeslagen in de wortels zodat te weinig biomassa wordt afgevoerd als er dan pas gemaaid wordt. Vroeger maaien is ook nuttig om een aantal zomerbloeiers optimaal de kans te geven om uit te groeien. Langs sommige fiets- en voetpaden en aan straatbochten willen we ook al vroeger maaien om veiligheidsredenen.” vertelt schepen Nora Bertels.

Het bermbeheerplan zoekt evenwicht tussen het ecologisch bermonderhoud, de verkeersveiligheid, de uitvoerbaarheid op het terrein en de financiële haalbaarheid.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Duffel

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar