Nieuws
geverfd fietslogo

donderdag 20 april 2017 16:48 - Mechelen

€ 840 000 voor nieuwe fietsinfrastructuur in Mechelen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verhoogt het investeringsbudget voor de fiets naar een historisch hoog niveau en dat gaan we ook in Mechelen merken. Nog in deze bestuursperiode (tot 2019) is er in totaal € 840 000 Vlaams geld vastgelegd voor nieuwe fietspaden, voorbereidende studies en onteigeningen voor toekomstige fietsprojecten in Mechelen.

“Geweldig nieuws voor de fietsers. Fietsen wordt dankzij deze Vlaamse investering vlotter en veiliger”, zeggen Karl Vermaercke, voorzitter van N-VA Mechelen, en schepen van Openbare Werken Chris Backx (N-VA).

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil meer Vlamingen verleiden om de auto te ruilen voor de fiets. Minister Weyts trekt het investeringsbudget voor de fiets daarom op naar een historisch hoog niveau. In 2017, 2018 en 2019 wordt de magische (en lang onbereikbare) kaap van € 100 miljoen per jaar telkens gerond. Nu is er ook een uitgebreid Fietsinvesteringsplan klaar met alle concrete projecten en dat plan bevat dus ook goed nieuws voor Mechelen.

“N-VA Mechelen ijvert al lang voor meer fietsinvesteringen”, zegt lokaal voorzitter Karl Vermaercke. “Snelle en comfortabele fietsverbindingen maken fietsen aantrekkelijker. Maar deze investeringen verhogen ook de verkeersveiligheid in onze stad. N-VA Mechelen heeft dit meermaals bepleit en aangekaart bij minister Weyts”.

Uit het Fietsinvesteringsplan van minister Weyts blijkt dat er nog deze bestuursperiode (tot 2019) € 840 000 Vlaams geld is vastgelegd voor gloednieuwe fietsinfrastructuur, voorbereidende studies of onteigeningen voor toekomstige fietsprojecten in Mechelen. Het gaat puur om Vlaams geld voor de fietspaden langs de gewestwegen op het grondgebied van Mechelen, dus bovenop de middelen die het stadsbestuur vrijmaakt voor de fietspaden langs de lokale wegen.

Concreet gaat het om € 500 000 voor structureel onderhoud van de Leuvensesteenweg, € 330 000 voor het vernieuwen van het jaagpad langsheen het Kanaal Leuven-Dijle tussen de Hofstadebrug in Boortmeerbeek en de Lotelingenstraat in Muizen en € 10 000 voor de ontsluiting van het nieuwe Sint-Maartenziekenhuis in Mechelen-noord.

“Hier zaten veel fietsers in Mechelen al lang op te wachten. We plukken nu lokaal de vruchten van het Vlaamse investeringsbeleid”, besluit schepen Chris Backx tevreden. “

foto: forum.openstreetmap.org



Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar