Nieuws
oude stadsfeestzaal

woensdag 19 april 2017 18:46 - Mechelen

Oude Stadsfeestzaal gooit deuren even open

Het stadsbestuur van Mechelen besliste verleden jaar om de Oude Stadsfeestzaal, om te vormen tot een stadsbioscoop. In het najaar starten de stad en filmdistributeur Lumière met de werken aan het beschermde monument. Voor de werken van start gaan, kunnen de buurtbewoners en geïnteresseerden nog eens een laatste blik werpen op het pand en kennis maken met het verleden en de toekomst van de Oude Stadsfeestzaal.

Op 26 april organiseert de stad Mechelen een infoavond, over de geschiedenis en de toekomst van de Oude Stadsfeestzaal. In eerste instantie wil de stad de buurtbewoners en geïnteresseerden, informeren over de op til staande werkzaamheden.

Er wordt uitgegaan van een verantwoorde herbestemming met het oog op het behoud en het verbeteren van de publieke functie en respect voor het waardevolle interieur. Voor deze herbestemming zijn een reeks restauratieve en niet-restauratieve werken noodzakelijk. Zoals de stad regelmatig doet, wil ze de Mechelaars ook nu zo goed mogelijk informeren over op til staande werken.

“Op deze infoavond willen we het project voorstellen, zodat de buurtbewoners weten waaraan ze zich mogen verwachten en geven we de antwoorden, voor de vragen zich stellen. Na een verwelkoming, neemt een stadsgids de aanwezige mensen mee doorheen de rijke geschiedenis van het gebouw. Nadien vertelt Lumière over de toekomst van de stadsfeestzaal als stadscinema”, aldus schepen Stadsvernieuwing en Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld).

De infoavond is gratis, maar geïnteresseerden dienen zich in te schrijven via www.uitinmechelen.be of aan de balie van UiT in de Hallestraat. Er is plaats voor 160 personen. Inmiddels hebben reeds 64 buurtbewoners, een plaats gereserveerd.

“Lumière baat momenteel een stadsbioscoop uit in Antwerpen en Brugge. Daarnaast verdelen zij kwaliteitsvolle films in België en Nederland. Ze kennen m.a.w. het klappen van de zweep. De Oude Stadsfeestzaal wordt een nieuwe culturele parel in het stadshart van Mechelen en zal uitgroeien tot een geliefde ontmoetingsplaats”, klinkt het bij schepen van Cultuur, Björn Siffer.

De kost van de totale operatie wordt geraamd op € 3 817 562. Het stadsaandeel voor de werken aan de Oude Stadsfeestzaal bedraagt € 2 734 642. De stad kan evenwel rekenen op een erfgoedpremie van de Vlaamse overheid van om en bij het miljoen. De bouw en inrichting van de ‘cinemaboxen’ komt op € 1.082.920.

“De Stadsfeestzaal spreekt vele Mechelaars tot de verbeelding en velen zullen er herinneringen aan hebben. Tijdens de infoavond kunnen ze de Stadsfeestzaal nog een laatste keer bezoeken in de oude toestand”, aldus schepen van Stedelijke Infrastructuur Chris Backx (N-VA).

De start van de werken is eind dit jaar voorzien. De uitvoeringstermijn bedraagt 240 werkdagen.

De Oude Stadsfeestzaal werd in 1883-1884 gebouwd naar ontwerp van de toenmalige stadsarchitect Victor Louckx. Het gebouw kan gerekend worden tot een van de vele gebouwen die kenmerkend zijn voor de evolutie van het Mechelse stadsbeeld rond het einde van de 19de eeuw waarop architect Louckx ten zeerste zijn stempel heeft gedrukt.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Commentaar