Nieuws
het ei van stp

maandag 17 april 2017 15:09 - Mechelen

Eerste buurtkippenhok opgestart

In juni 2016 won het buurtinitiatief voor een gezamenlijk kippenhok, ‘Het ei van Sint-Pieter’, de subsidiewedstrijd van Mechelen klimaatneutraal ter waarde van € 5000. Enkele buurtbewoners staken de handen uit de mouwen en richtten een buurtkippenhok in op een verloren hoekje in de stad. Een 10-tal gezinnen zorgen hier samen voor 15 kippen in dit duurzaam, ecologisch en diervriendelijk project.

De kippen verwerken afval van groenten en fruit en geven voor wat granen en water gezonde eitjes terug. De kippen brengen ook een beetje natuur in de stad en bevorderen de buurtcohesie. Bovendien vermindert het lokale karakter van het project transportemissies en voedselkilometers (vervoer eieren, kippen, afval, …). Ook op kleine schaal kan men bijdragen aan een klimaatvriendelijkere stad.

De kippen zijn afkomstig van Belgisch kunstenaar Koen Vanmechelen en maken deel uit van een groter verhaal, een kunstproject waarmee Vanmechelen de dialoog rond bioculturele diversiteit aangaat met en tussen verschillende gemeenschappen wereldwijd. Het project verbindt bewoners met elkaar, net zoals Vanmechelens kippen dat wereldwijd doen. De Mechelse Koekoek, een raskip gecreëerd voor de wereldtentoonstelling van 1958, was het startpunt van Vanmechelens Cosmopolitan Chicken Project (CCP).

Dit artistiek kruisingsproject draagt op dit moment al het genetisch materiaal van kippen uit 20 landen in zich, een levend kunstwerk dat symbool staat voor onze diverse samenleving. De Planetary Community Chicken (PCC) die je hier ziet is een kruising tussen de jongste generatie CCP kip en een lokale commerciële kip, een kruising tussen diversiteit en productiviteit, tussen het globale en het lokale. Een nieuwe soort ‘van bij ons’ die op haar beurt een andere gemeenschap voorziet van eieren. Met zijn projecten plaatst Vanmechelen kunst categorisch waar het thuishoort: in de maatschappij, in relatie met mensen.

‘Het ei van Sint-Pieter’ en de kunstenaar Koen Vanmechelen vinden en versterken elkaar in dit project dat een metafoor is voor de moderne mens en de stedelijke samenleving. Mechelen, waar 128 nationaliteiten thuis zijn, slaagt er dagelijks in om van diversiteit een troef te maken. Het is de toekomst die telt, niet de afkomst. Het buurtkippenhok staat daarom perfect op zijn plaats in Mechelen.

Mechelen klimaatneutraal
“Naar analogie met ‘Paraat voor het klimaat’ voor de scholen, willen we met de ondersteuning van buurt- en andere initiatieven ook daar een extra boost
geven aan Mechelen Klimaatneutraal. ‘Het ei van Sint-Pieter’ is een prachtig voorbeeld van zo’n project. Kippen zorgen voor de verwerking van keukenafval, waardoor de hoeveelheid restafval daalt. Kippen houden is in het dichtbebouwde centrum echter vaak geen optie, buurtkippen zijn een uitstekend idee om dit probleem op te lossen. Dat het project op die manier ook aan de buurtcohesie werkt is een prachtige bonus”, aldus schepen Marina De Bie.

Mechelen investeert niet enkel in duurzame energie en klimaatneutrale projecten, maar ook in kunst en cultuur en verenigt haar objectieven rond duurzaamheid en diversiteit met de creatieve visie van kosmopoliet Koen Vanmechelen. “Kunstenaar Koen Vanmechelen en het buurtproject kiezen voor Mechelen om een belangrijk statement te maken over diversiteit. De gekruiste kippen zijn een metafoor voor de menselijke samenleving: in Mechelen leven 128 nationaliteiten samen die zich ook steeds meer met elkaar zullen gaanvermengen” zegt schepen van Cultuur Björn Siffer.

Het kippenhok is te vinden Blokstraat en past ook perfect in de plannen die de stad heeft met de Gasthuis- en schouwburgsite.

foto: Facebookpagina Het Ei van Sint-PieterKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar