Nieuws

woensdag 12 april 2017 20:39 - Mechelen

Wateroverlast indijken mede dankzij Europees subsidieproject ‘Water resilient cities’

Samen met de steden Brugge, Plymouth (Groot-Brittannië), Boulogne-sur-mer (Frankrijk) en Middelburg (Nederland) neemt de stad Mechelen deel aan het Europees subsidieproject ‘Water resilient cities’. Dit project stelt zich tot doel historische steden weerbaarder te maken tegen hevige regenval en het veranderende klimaat.

De stad Mechelen neemt deel aan het Europees subsidieproject ‘Water resilient cities’ met het openleggen van de Binnen-Dijle aan de Zandpoortvest en de vliet tussen de Zakstraat en de Muntstraat.

“De stad is in de bestaande infrastructuren nog te weinig voorzien op hevige regenval. Vaak is er te weinig plaats om in bebouwd gebied buffering te voorzien, wat voor wateroverlast zorgt. Het project ‘Water resilient cities’ zoekt naar nieuwe oplossingen om hieraan tegemoet te komen. Het heeft ook een positieve impact op de biodiversiteit, de publieke gezondheid en de waterkwaliteit”, weet schepen van Openbare Werken Chris Backx (N-VA).

Begin deze maand werd begonnen met het openleggen van de Binnen-Dijle aan het Raghenoplein naast de Thomas More-hogeschool. “Het openleggen van de Binnen-Dijle aan de Zandpoortvest alsook van de vliet in het stadscentrum aan de Zakstraat beoogt een optimale opvang en infiltratie van het regenwater. N.V. Waterwegen en Zeekanaal zal in de nabije toekomst overgaan tot renovatie van haar kademuren van de Binnen-Dijle. Vervolgens kan slib worden verwijderd. Op deze wijze kan de Binnen-Dijle bij hevige regenval fungeren als een groot bufferbekken”, geeft schepen Backx nog mee.

De Europese ‘Water resilient cities’-subsidie bedraagt € 458 749. De werken zullen klaar zijn in de zomer van 2018.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar