Nieuws
Stadslogo Mechelen

vrijdag 17 februari 2017 17:11 - Mechelen

Stad Mechelen zet voluit in op sociale tewerkstelling

Stad Mechelen neemt haar voorbeeldfunctie op in sociale tewerkstelling. In 2016 waren er 49 personen al dan niet tijdelijk aan de slag bij stad Mechelen in diverse tewerkstellingsprojecten.

Vorig jaar kregen acht werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij de stad gedurende acht maanden een opleiding op de werkvloer gekoppeld aan werkervaring in het Stop-it-project. Deze werkzoekenden behouden hun werkloosheidsuitkering en ze krijgen een extra premie per gewerkte dag. Intussen begeleidt de VDAB hen in hun zoektocht naar werk. Daarnaast waren tien mensen werkzaam in een BIO-stage (BeroepsInlevingsOvereenkomst). Ook zij kregen een opleiding op de werkvloer gedurende maximaal 6 maanden waarbij ze hun vaardigheden en competenties versterkten. Deze stage maakt deel uit van hun traject naar de arbeidsmarkt waarbij ze begeleiding krijgen van sociale onderneming Levanto of werkervaringsbedrijf WEB. De stad Mechelen werkt eveneens samen met de Mechelse scholen deeltijds onderwijs voor tewerkstelling van zestien jongeren per schooljaar met een OAO-contract (Overeenkomst Alternerende Opleiding). Deze jongeren combineren werk en school en krijgen een vergoeding voor hun tewerkstelling. Eveneens heeft Mechelen plaats voor negen werknemers lokale diensteconomie die graag in de kinderopvang willen werken, maar (nog) niet het juiste diploma behaald hebben. Tijdens hun tewerkstelling bij de stad hebben zij de mogelijkheid om de opleiding kinderopvang te volgen met het oog op doorstroom naar een reguliere job in de kinderopvang. Tenslotte stonden zes zogenaamde ‘dorphoppers’ vorig jaar in voor het onderhoud van de Mechelse fusiegemeenten Hombeek, Leest, Heffen, Muizen en Walem.

Belangrijke maatschappelijke functie met meerwaarde
“Sociale tewerkstelling houdt een belangrijke maatschappelijke functie in. Het betekent beslist een meerwaarde voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en kan hun zelfvertrouwen opkrikken. Tijdens de tijdelijke trajecten die we aanbieden, wordt er alleszins gestreefd om eventuele aanwezige drempels naar vast werk te verlagen”, zegt schepen van Sociale Economie Katleen Den Roover (N-VA).

Voorts nog waren er het afgelopen jaar in Mechelen 165 leerwerknemers aan de slag in onder andere woonzorgcentra, lokale dienstencentra, het Sociaal Huis, vzw’s, scholen, én bij privé-werkgevers. Onder hen een heel aantal anderstalige nieuwkomers die hun tewerkstelling combineren met Nederlandse taalverwerving. Ook de Mechelse organisaties uit de sociale economie konden samen jobs garanderen voor meer dan 215 medewerkers, met dank aan de beschermde werkplaats Entiris, de sociale werkplaatsen Ecoso, ’t Atelier, Groep Intro, Natuur- en landschapszorg en de lokale diensteconomie-organisaties Fietspunt en Manus. Tenslotte waren er dankzij PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) 110 mensen aan de slag in Mechelen in diverse sectoren: tuinonderhoud, huishoudelijke hulp, buitenschoolse kinderopvang, …

Nieuwe projecten
Dit jaar staan er met betrekking tot sociale tewerkstelling een aantal nieuwe projecten op stapel in samenwerking met VDAB en Unizo. Enkele voorbeelden voor de komende maanden: momenteel is een groepje werkzoekende jongeren in volle voorbereiding van een jongerenjobbeurs die donderdagnamiddag 30 maart in het Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen (ROJM) aan de Battelsesteenweg plaatsvindt. De jongeren staan zelf in voor de organisatie van deze jobbeurs: van de logistieke aspecten tot de keuze van de werkgevers die aanwezig zullen zijn. Door hun betrokkenheid krijgt hun motivatie een boost en kunnen ze hun vaardigheden in de praktijk bewijzen. In maart en april start Unizo met een coaching-traject voor ondernemers voor een meer divers personeelsbeleid. Dit traject staat open voor elke ondernemer met een vacature of met een intentie om (een eerste personeelslid) aan te werven. Er wordt onder andere toelichting gegeven over de verschillende tewerkstellingsmaatregelen en de toekomstige arbeidsmarkt. De laatste sessie wordt afgesloten met een speeddating met werkzoekenden die geselecteerd worden in functie van de vacatures bij de deelnemende ondernemers.

foto: logo stad MechelenKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar