Nieuws
De Zalm

vrijdag 17 februari 2017 10:18 - Mechelen

Renaissancegevel van ‘De Zalm’ weer in volle glorie te bewonderen

De restauratie van de historische panden ‘De Grote en de Kleine Zalm’ op de Zoutwerf, is bijna volledig achter de rug. Nu de stellingen grotendeels weggenomen zijn, komen de gerestaureerde sculpturen in de gevel, volledig tot hun recht. Samen met de gevels werden ook de daken en het schrijnwerk aangepakt.

De Grote Zalm, schittert als nooit tevoren in het straatbeeld. Samen met het kleinere broertje, werd het historische pand grondig gerestaureerd. Nu de werken – behoudens enkele kleine ingrepen aan de gevel op het gelijkvloers – achter de rug zijn, werden de stellingen grotendeels afgebroken en is de voorgevel die een uitzonderlijke erfgoedwaarde heeft, opnieuw goed zichtbaar.

Wapenschilden
“De aannemer start eind februari met het retoucheren van de nieuwe, blauwe hardsteen om deze beter te laten aansluiten bij de bestaande steen. Ook kleinere werken zoals wegnemen van stof en plaatselijke herstellingen, staan nog op de agenda. Begin maart volgt dan de kers op de taart: het herschilderen van vier wapenschilden boven de eerste verdieping. Midden maart is het pronkstuk van de Zoutwerf weer helemaal klaar”, aldus schepen van Monumentenzorg Greet Geypen.

Duurzame restauratie
De werken aan het beschermd monument gingen van start in oktober 2015. De tijdelijke vereniging Monument Vandekerckhove – Altritempi stond in voor de uitvoering. Naast de voorgevel, werd ook de buitenschil van ‘De Kleine en de Grote Zalm’ gerestaureerd. Tegelijkertijd werden de stabiliteitsproblemen aan de kroonlijst van ‘de Grote Zalm’ opgelost. In de periode 2010-2011 liet de stad reeds dringende herstellingen uitvoeren aan het dak en het schrijnwerk.
Schepen Greet Geypen: “Tijdens de werken werden verschillende duurzame en energiebesparende maatregelen genomen: de zolder werd thermisch geïsoleerd, en
in de bovenlichten werd dubbele beglazing geplaatst”.

Inhuldiging met gevelprojectie
Op 21 maart om 20 uur voorziet de stad de inhuldiging van ‘De Grote en de Kleine Zalm’ De stad voorziet voor deze feestelijke gelegenheid een lichtprojectie, begeleid met muziek en daaropvolgend een kleine receptie. Iedereen is welkom, de buurtbewoners krijgen hiervoor nog een uitnodiging in de bus. Het prijskaartje voor de restauratie bedraagt € 956 709. Daarvan wordt € 826 304 gesubsidieerd, de stad past de overige € 130 401 euro bij.

Bijna 500 jaar oud
De Zalm destijds het gildehuis van de visverkopers, is bijna 500 jaar oud. Omstreeks 1530 lieten de visverkopers een gevel ontwerpen, die voor die tijd enorm innoverend was en in Mechelen nooit eerder gezien. Door de rijkelijke ornamentiek, het dure materiaal en de vooruitstrevende stijlopbouw van deze nieuwe gevel, pronkte het visverkopersambacht met zijn rijkdom en invloed. De vis boven de voordeur herinnert nog aan de visverkopers. Tot het einde van de 18de eeuw zou de gilde in ‘De Zalm’ huizen. Na de Franse periode behoorde het gebouw toe aan enkele privé-eigenaars. De bekendste was de Mechelse schilder Willem Geets. In 1943 kocht de stad Mechelen het pand. In het gebouw hebben het Festival van Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen hun kantoren. De werf werd zo georganiseerd dat er minimale hinder voor de gebruikers was.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar