Nieuws
Dijlepad gaat gedeeltelijk dicht

dinsdag 28 januari 2014 15:53 - Mechelen

Dijlepad gaat gedeeltelijk dicht

Vanaf maandag 3 februari wordt het Dijlepad tussen de Zandpoortvest en het sluizencomplex van Nekkerspoel-Borcht volledig afgesloten.

Dat is nodig om de twee bruggen aan te leggen die de spoorbypass en de tangent over de Dijle loodst. De verbinding tussen Muizen en de wijk Nekkerspoel blijft wel mogelijk. Het stationsproject Mechelen in Beweging zorgt voor de nodige signalisatie.

Net naast de spoorwegbrug over de Binnendijle, ter hoogte van de Zandpoortvest, bouwt Mechelen in Beweging een nieuwe spoorwegbrug, een autobrug voor de tangent en een bijkomende oeververbinding voor fietsers en voetgangers. De aannemer heeft daar slechts een beperkte oppervlakte als werfzone ter beschikking, waardoor het onmogelijk wordt om voetgangers en fietsers op een veilige manier het Dijlepad te laten gebruiken.

Een spijtige zaak, want vooral recreatieve fietsers en joggers maken in de zomermaanden gretig gebruik van deze rustige route. Daarom werd een aanvaardbaar alternatief uitgewerkt, waarbij het Dijlepad toch nog zoveel mogelijk kan gebruikt worden. Alleen het echt noodzakelijke stuk wordt afgesloten.

Wie vanaf de Dijlebrug in Muizen naar Nekkerspoel wil, ondervindt geen enkele moeilijkheid. Dat kan langs beide rivieroevers, vermits de doorgang aan de kant van de Leuvensesteenweg open blijft tot aan het sluizencomplex van Nekkerspoel Borcht. Wie naar het Raghenoplein wil, wordt even voordien – ter hoogte van het containerpark – afgeleid naar Hanswijk de Bercht en van daaruit via de Smisstraat naar de Leuvensesteenweg. Ook in de omgekeerde richting volgt men dezelfde route.

Om deze situatie duidelijk te maken, werd een uitgebreid signalisatieplan uitgetekend. Op heel wat plaatsen wordt solide bewegwijzering aangebracht, want deze situatie zal minstens drie jaar duren. Maar daarna krijgen fietsers en voetgangers van op het Dijlepad wel een rechtstreekse toegang naar zowel de Leuvensesteenweg als naar het Douaneplein.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Commentaar