Nieuws
Algemeen beeld Mechelen.

vrijdag 25 oktober 2013 20:50 - Mechelen

Raghenoplein krijgt veilige fietsoversteek

Omdat voetgangers en fietsers op de Leuvensesteenweg de volgende drie jaar slechts langs een kant onder de spoorbruggen door kunnen, krijgt het Raghenoplein een beveiligde oversteekplaats.

Tegelijk wordt er in het kader van het stationsproject ‘Mechelen in Beweging’ een nieuwe toegang gemaakt tot de werf Arsenaal.
Voor de aanleg van de spoorbypass en de tangent is het noodzakelijk om van op de Leuvensesteenweg een toegang te maken tot de werf Arsenaal. Dat gebeurt meer bepaald tussen de spoorbruggen en de eerste huizen op de Leuvensesteenweg. Gevolg is wel dat tijdens de werken – die minimaal drie jaar zullen duren – er aan die kant geen doorgang mogelijk is voor voetgangers en fietsers. Die moeten de Leuvensesteenweg allemaal langs de kant van de Wagonstraat gebruiken.

Fietsers en voetgangers die vanuit de Stationsstraat naar de Leuvensesteenweg willen, kunnen blijven gebruik maken van de passerelle net voor de spoorwegbruggen. Maar als alternatief wordt er ook een beveiligde, gelijkgrondse oversteek aangelegd. Om dat te realiseren, wordt de afslagstrook van op de Speecqvest vanaf 4 november gedurende drie weken afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Personenwagens kunnen via de verkeerslichten gewoon rechts afslaan naar de Leuvensesteenweg. Voor transport van +3,5 ton is dat niet toegelaten. Zij kunnen de Leuvensesteenweg alleen nog bereiken via de Zandpoortvest.

Aansluitend aan deze werken – wellicht vanaf 25 november -moet ook nog de toegang tot de werf Arsenaal worden aangelegd. Deze werf situeert zich op de plaats waar tot voor kort het vroegere sportcentrum van de Centrale Werkplaatsen stond. Niet alleen moet de scheidingsmuur worden afgebroken, maar er moet ook het rioleringsstelsel worden gewerkt. Daardoor moet het verkeer vanuit Mechelen richting Leuven tijdelijk over een van de rijvakken die vanaf de Leuvensesteenweg toegang geven tot het Raghenoplein. Daar wordt een snelheidsbeperking tot 30 km/u ingevoerd. Deze werken zullen wellicht tot eind december duren.

In diezelfde zone kondigt zich nog een derde mobiliteitsingreep aan, namelijk het afsluiten van de Dijlepad. Dat gebeurt wellicht rond de jaarwisseling en die toestand zal meerdere jaren duren. Het gaat meer bepaald om het gedeelte van het Dijlepad tussen Zandpoortvest en Hanswijk de Bercht. Dat heeft te maken met de bouw van een spoorwegbrug, een viaduct voor het autoverkeer en een brug voor fietsers en voetgangers. Vanaf Hanswijk de Bercht kan het Dijlepad nog wel gebruikt worden om naar het Lakenmakersplein te gaan.

Voor al deze ingrepen werd een uitgebreid signalisatieplan opgesteld, waarbij ook van op grotere afstand de omleidingen worden aangegeven.

Foto: Facebookpagina MechelenKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Commentaar